Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


26-02-2010
Digital tinglysning på rette spor


Domstolsstyrelsen har mandag den 8. februar afleveret den første statusopgørelse vedr. handlingsplanen, der skal få den digitale tinglysning genoprettet. Opgørelsen viser, at Tinglysningsretten på fire uger har reduceret sagsbunken fra ca. 65.000 sager til ca. 42.000 sager. Samtidig viser oversigten over målene inden for de enkelte sagskategorier, at man i 15 af de 17 kategorier er nået længere end det mål, man har sat sig. Kun de tunge matrikulære sager og sager om pantebrevsvilkår halter efter målsætningen. Men Domstolsstyrelsen oplyser, at en opdatering af systemet midt i februar vil forkorte ventetiden i forhold til de matrikulære sager.

”Samlet set er det vores vurdering, at denne første opgørelse er meget bedre, end vi havde frygtet. Vi vil gerne kreditere medarbejderne i Tinglysningsretten for at have knoklet hårdt for at komme tæt på at nå alle de planlagte milepæle,” siger Danske Advokaters administrerende direktør Paul Mollerup og tilføjer: ”Nu gælder det om at holde snuden i sporet, således at man ved den næste opgørelse kan leve op til alle delmålene. Det er jo vigtigt at forstå, at det mindset, der ligger bag opstillingen af milepæle, ikke opererer med milepælene som nogle mål, det kunne være hyggeligt at nå, men som nogle mål, man skal nå til de aftalte tider,” siger Paul Mollerup.

Han forklarer, at det er afgørende for hans medlemmer, at handlingsplanen bliver overholdt. ”Når vi rådgiver klienter, skal vi kunne give dem en klar fornemmelse af, hvor længe de skal vente på tinglysningen. Ved vi ikke det, kan vi ikke rådgive dem ordentligt,” siger Paul Mollerup.

Tinglysningsretten og Domstolsstyrelsen holder i øvrigt en workshop med advokater, ejendomsmæglere, landinspektører og medarbejdere fra finanssektoren den 12. februar 2010. Formålet med workshoppen er at forbedre brugernes oplevelser med den digitale tinglysning.

Der er på grund af begrænsninger i deltagerantallet desværre ikke mulighed for en generel tilmelding, men brancheforeningerne er blevet bedt om hver især at tilmelde et begrænset antal medlemmer.

Danske Advokater deltager med 3 – 4 advokatsekretærer fra vores task force, der ledes af vores IT-chef Steen Hermansen, og vi får ud over deres input også synspunkter fra Danske BOLIGadvokaters medlemmer.

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19