Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


27-02-2010
Dialogmøder om digital tinglysning

Danske Advokater inviterer nu medlemsvirksomhederne til dialogmøder. Møderne finder sted i Aalborg, Århus, København, Næstved, Odense og Herning den 9/4, den 19/4 og den 20/4. Temaet er den digitale tinglysning, der har været den største arbejdsmæssige og personalemæssige udfordring for advokatvirksomhederne i mange år. Derfor inviterer vi medlemsvirksomheder - advokater, sekretærer og øvrige administrative medarbejdere, der arbejder med tinglysning - til seks regionale dialogmøder. På møderne drøfter vi følgende - som vi også meget gerne hører jeres synspunkter på:
 

 • Hvad gør Danske Advokater for at hjælpe medlemsvirksomhederne?
 • Status vedr. Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten
 • Problemer og fejl ved www.tinglysning.dk
 • Domstolsstyrelsens handlingsplan
 • Tinglysningsrettens hotline & vejledninger
 • Hvorfor flyttes så mange anmeldelser over til manuel behandling?
 • Brug af fuldmagter og udfordringer derved
 • Klienters brug af digital signatur
 • Hvorfor har advokatbranchen ikke mulighed for system til system-adgang?
 • Hvordan ser I gerne, at digital tinglysning fungerer?

Fra Danske Advokater deltager bestyrelsesformand, advokat Lars Svenning Andersen, adm. direktør Paul Mollerup og IT- chef Steen Hermansen.

Her er en oversigt over møderne:
Fredag den 9. april kl. 9.00 – 11.30 Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, Aalborg
Fredag den 9. april kl. 14.00 – 16.30 Radisson BLU, Århus
Mandag den 19. april kl. 9.00 – 11.30 Ingeniørforeningens Mødecenter, København
Mandag den 19. april kl. 14.00 – 16.30 Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved
Tirsdag den 20. april kl. 9.00 – 11.30 FOCUS Advokaters lokaler, Englandsgade 25, 5100 Odense C
Tirsdag den 20. april kl. 14.00 – 16.30 DAHL's lokaler, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning

Tilmelding
Dialogmøderne er for Danske Advokaters medlemsvirksomheder – og det er gratis at deltage. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding ske via linket nedenfor.
Du kan læse mere om dialogmøderne ved at klikke her.
 

hpa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>