Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


27-02-2010
Jagten på Kromann Reumerts DNA

Medarbejdertilfredsheden er steget markant, ligesom klienterne oplever en hidtil sjældent set ting i branchen – at blive spurgt om de er tilfredse med advokaternes rådgivning. Alt sammen er det resultatet af en omfattende værdiproces, Kromann Reumert har været igennem i de senere år.Af Trine Baadsgaard

Image og brandværdi er svære størrelser at sætte tal og procenter på. Her godt to år efter at Kromann Reumert igangsatte en omfattende strategiproces, prøver direktør for Corporate Strategy & Branding i Kromann Reumert, Sille Stener, mere præcist at sætte ord på, hvad virksomheden har fået ud af det enorme værdiarbejde.

”For mig er der ingen tvivl om, at værdiprocessen har øget vores brandværdi markant. Vores klienter og samarbejdspartnere føler sig trygge ved at samarbejde med os, og den proces, vi har været igennem, har styrket os. Vi har lettere ved at agere som en professionelt styret virksomhed, og det gør, at vi har et utroligt stærkt fundament at bygge videre på,” siger Sille Stener.

Workshops, strategigrupper, møder og brainstorms er blot nogle af de forskellige værktøjer, der har været taget i brug for at sikre, at Danmarks største advokatfirma, Kromann Reumert, har kunnet finde sit DNA.

”Da vi startede denne proces, havde vi gennem længere tid haft stor vækst, og med alle vores nye medarbejdere opstod der et behov for at skabe en fælles forståelse af, hvad vores virksomhed stod for, hvor vi var på vej hen - og hvordan vi skulle agere overfor kunder, kolleger og samarbejdspartnere,” fortæller Sille Stener.

Alle blev hørt
Derfor blev alle medarbejdere i alle afdelinger indkaldt til møder, hvor de sammen med Sille Stener og virksomhedens managing partner, Søren Johansen, brugte et par timer på at diskutere, hvordan de opfattede det at være ansat i Kromann Reumert, hvordan de troede, at omverdenen så på dem, hvad der kendetegnede dem - og hvad de mente, der var afgørende for, at man havde lyst til at arbejde hos dem.

”Det var en utrolig øjenåbner og meget lærerigt at få sat en hel masse ord og viden på det, vi aldrig rigtig havde talt om før,” husker Sille Stener.

Herefter nedsatte virksomheden en strategigruppe med repræsentanter fra alle medarbejdergrupper, og den blev sat til at rubricere de forskellige input og til at finde ud af de fællesnævnere, der var. Gruppen kom op med en formulering af en mission og en vision samt de fire kerneværdier, der siden blev endelig besluttet af partnerkredsen.

Ind under huden
Da missionen, visionen og værdierne lå fast, gik projektet ind i næste fase – nemlig af få gjort dem til allemandseje.

”Vi har hele tiden haft et meget højt informationsniveau mht. processen. På intranettet har vi gjort meget ud af at fortælle, hvor vi var, og vi har underbygget vores værdier med de historier, vi har valgt at fokusere på. Vi har også arbejdet meget med det grafiske udtryk og bl.a. brugt en linje som symbol på den grænse, vi skulle turde overskride for at kunne blive de bedste. Den linje er gået igennem i meget af vores materiale,” fortæller Sille Stener.
Efter ca. et år tog Kromann Reumert fat på værdierne på en ny måde.

”Det hele har drejet sig om, at vi skulle angribe vores værdier fra mange forskellige vinkler, og denne gang var det via kurser, som alle medarbejdere var på. Lederne har været på kursus i at være rollemodeller og har skullet set på, hvordan de er som ledere og om de efterlever de værdier, vi har. For medarbejdernes vedkommende har vi set på, hvad det er at være kulturbærer. Det vil sige, at de har skullet blive bevidste om, at deres handlinger har væsentlig betydning,” fortæller Sille Stener.

Advokater er høflige
Endelig har virksomheden taget fat på noget, der i første omgang har virket lidt skræmmende - nemlig at gennemføre klientsamtaler.

”Vi taget en dialog med vore klienter om, hvad de synes om vores rådgivning. Vi har gjort en indsats for at blive bedre til at diskutere, hvad god rådgivning og god service er. Vi vil gerne gå fra at være sagsbehandlere til at være en slags trusted advisor, der kender virksomheden og branchen så godt, at vi ikke bare fungerer som rådgivere inden for jura, men også i forhold til andre aspekter af vores klienters forretning,” siger Sille Stener og fortsætter:
”Det kan være de små ting, som når man afleverer en opgave, at man så følger op på, om klienten har fået det, han eller hun ønskede. Det rigtige er ikke nødvendigvis et juridisk notat på 20 sider, men kan være konklusionerne, som klienten kan bruge til at gå videre i ledelsessystemet med på en enkel måde. Men det har været lidt grænseoverskridende. Advokater er meget høflige og vil ikke virke for anmassende og ikke genere klienterne unødigt, ” siger Sille Stener og fortsætter:

”Det sjove er så, at vi har hørt fra flere klienter, at de undrer sig over, at de kun er i kontakt med os, når noget virkelig brænder på. Ellers er der stille. Det viser, at tingene kan se meget forskellige ud, alt efter hvor man ser dem fra, ” fortæller hun.

Hun mener, at det med at gennemføre klientsamtaler er en udfordring for hele branchen.
”Og her kan krisen måske være meget god, fordi den er med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at kunne sætte sig ind i kundens hverdag og behov for at kunne give den rådgivning, der skaber værdi for netop dén kunde,” siger hun. Men hvordan har partnerkredsen taget imod hele den proces, der både har kostet en del tid og penge?
”Vores struktur er således, at hele forløbet er blevet foreslået af os i direktionen og godkendt af bestyrelsen, hvor der sidder fem partnere. ” siger Sille Stener og fortsætter:
”Jeg tror det har været vigtigt, at vi har involveret medarbejderne meget i hele processen og kommunikeret meget aktivt omkring det. Hvis medarbejderne er begejstrede er det vel svært som partner ikke også at blive det,” siger hun.

Sille Stener ønsker ikke at oplyse, hvor meget projektet har kostet præcist, kun at udgifterne har været væsentligt under 1 mio. kr. ”De største omkostninger har været den tid, der er brugt på det internt. Vi har kun haft konsulenter på til at lave noget kommunikationsmateriale, alt andet har vi kørt selv,” siger hun.

Et stærkt fundament
Snart er hele Kromann Reumerts strategiplan ført ud i livet, og arbejdet med en ny, der skal gælde de kommende tre år, skal i gang. Men hvilken lektie har Kromann Reumert så lært?
”Det er som sagt svært at sætte tal på, men de tal, vi har, er meget overbevisende. Blandt andet viser vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som vi har lavet to gange, at der er sket en forbedring af medarbejdertilfredsheden. Et af spørgsmålene har gået på, om medarbejderne føler, at ledelsen i deres afdeling holder dem velinformerede om, hvad der foregår. Her er tallet steget fra 57 pct. den første gang til 88 pct. året efter. Det viser, at det mål, vi har haft om den lokale forankring af værdierne, har virket,” siger Sille Stener.
Hertil kommer, at Kromann Reumert i Berlingske Nyhedsmagasins Guld Image rykkede 14 pladser frem i forhold til året før. Kromann Reumert er samtidig det højst placerede advokatkontor på imagelisten.

Rent brandingmæssigt har det derfor betydet utrolig meget.
”Vi lever af de mennesker, vi har, og af at vi er i stand til at fastholde og tiltrække de gode hoveder, der er altafgørende for vores forretning. Vores værdiarbejde har givet os en supergod grobund for at klare os godt fremadrettet. Nu har vi den fælles forståelse blandt alle medarbejdere om, hvad vi er for en virksomhed og om, hvordan vi samarbejder med vores klienter,” siger Sille Stener og slutter: ”Endelig er det en ikke ringe afledt effekt, at vi har fået en meget mere åben organisation. Vi har fået involveret medarbejderne på en måde, der har gjort, at vi har fået en langt mere åben dialog på kryds og tværs. Vi får masser af input om, hvad de synes og et hav af gode ideer. På den måde har vi nu en anderledes og ikke så hierarkisk kultur.”


Kromann Reumerts mission, vision og værdier:


Mission:
 
 

Værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær.
 
Vision:
  
Vi sætter standarden
    
Værdier:


 

 
Kvalitet
Vi leverer operationelle løsninger med kommerciel og faglig indsigt.

Forretningsforståelse
Vi sætter os ind i klienternes forretning og behov.

Samarbejdsglæde
Vi samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden.

Troværdighed
Vi tager ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden.
   
   
   

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19