Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


27-02-2010
Tinglysningproblemer løses for langsomt – opdateret 8. marts

På den digitale tinglysnings halvårs-fødselsdag kan det konstateres, at der generelt er mange gode og konstruktive tiltag i dialogen med Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten, men vi må desværre sande, at alt fokus p.t. synes rettet mod at gøre sagsbunkerne mindre hos Tinglysningsretten i Hobro. Det betyder desværre, at mange af vore andre højtprioriterede ønsker står uafklarede. Her er nogle af de indsatsområder, vi aktuelt arbejder med:
 • Den 12. februar deltog vi med fire advokatsekretærer i en workshop sammen med andre professionelle aktører. Målet var at forbedre www.tinglysning.dk. Wokshoppen blev arrangeret af Domstolsstyrelsens konsulentfirma, Devoteam Consulting. Vi medbragte 64 punkter og blev på dagen bedt om sammen med de andre aktører at prioritere de vigtigste 10 punkter. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på, hvorledes man forholder sig hertil, men vi er optimister og håber indtil videre det bedste. Et af ønskerne var i øvrigt en betydelig forbedring af kommunikationen fra Tinglysningsretten.
 • Opdateringen på www.tinglysning.dk i sidste weekend af februar synes at give problemer med brug af kladder, der er oprettet før dette tidspunkt, men efterfølgende benyttes til anmeldelser. Der synes ikke at være et logisk mønster i fejltyperne, men det vurderes, at det især rammer anmeldelser, hvor der er afkrydsning for erklæringer, som risikerer af blive afvist. Vi anbefaler derfor, at man ikke benytter kladder oprettet før 1. marts til sine anmeldelser. Vi kan ikke få oplyst, hvad der er foretages af rettelser og opdateringer, og derfor må vi som alle brugerne først konstatere, hvori rettelserne består efter opdateringerne – et væsentligt problem, vi har påpeget som yderst uhensigtsmæssigt i forhold til bestræbelserne på at forbedre situationen og reducere antallet fejl i anmeldelsesekspeditioner.
 • Der er lavet en kort notits om opdatering, klik her
 • Bemærk bl.a., at der ved opdateringen er meddelt følgende: ”For at undgå fejl på www.tinglysning.dk skal man nu taste både CPR-nummer og navn, når man skal oprette et dokument. Hvis ikke navnet er indtastet, kan man ikke komme videre med sin anmeldelse.”
 • En del advokatvirksomheder har oplevet, at deres anmeldelser er blevet afvist, fordi anmelder ikke er oprettet med digital signatur i underskriftsdatabasen til brug for fuldmagtsordningen. Om de er blevet slettet - eller hvori problemet opstår med virksomheder, der har anmeldt tidligere uden problemer - vides ikke, men vi anbefaler, at man tjekker, om alle medarbejdere er oprettet korrekt under administration af certifikater på www.tinglysning.dk. Ved fejlregistrering i fuldmagtsdatabasen må du skrive til e-tl-004@domstol.dk.
 • Vi er blevet bekendt med, at der har været en del driftsproblemer. Det skyldes åbenbart, at man hos leverandøren CSC genstarter servere, der afvikler www.tinglysning.dk. Vi har bedt om, at man synliggør driftsstatus vedr. teknikken på forsiden af www.tinglysning.dk. Dette er desværre ikke implementeret endnu, men får du fejlen ”Fejl på tinglysning.dk  – prøv igen senere”, ligger fejlen på www.tinglysning.dk og dens undersystemer og ikke hos dig som bruger af systemet. Det er ellers, hvad de fortæller på hotlinen hos Tinglysningsretten.
 • Der kommer hele tiden nye vejledninger til. Det er en god hjælp, og vi håber, at mange benytter sig heraf. Vejledningerne findes her.
 • Der har været - og er fortsat - usikkerhed vedrørende udmeldingerne for bobestyrers muligheder for brug af hhv. personlig og firma-digital signatur, fuldmagtsoverdragelse samt anmeldelse uden brug af bobestyrers CPR-nummer. Vi har bedt om en vejledning hertil, således at alle bobestyrere kan håndtere det bedst muligt.
 • SKAT har oplyst, at man ikke er enig med Tinglysningsretten i håndteringen af tinglysningsafgifter, og det har bl.a. betydet, at tinglysningsafgiften ved manglende fremsendelse af fuldmagter efter en anmeldelse ikke går tabt. Se SKAT's nyhedsbrev herom, klik her.
 • Derudover har SKAT også opdaget, at man har et stort udestående med storkunder i 2009. Vi regner med, at det ordner sig som følge af en reduktion af sagsbunkerne hos Tinglysningsretten, men derudover der også sagstyper, der ikke er blevet opkrævet korrekt tinglysningsafgift på. Vi afventer detaljeret information og vejledning fra SKAT, men følg med her.
 • Der er også advokatkontorer, der har oplevet, at de er blevet faktureret forkert på kreditkundeordningen. Domstolsstyrelsen oplyser, at den ikke vil orientere herom, men de pågældende virksomheder vil få det for meget opkrævede beløb modregnet ved senere fakturering. Vi har påpeget det uheldige i den manglende udmelding, men der synes ikke at være lydhørhed over for vores ønske om at synliggøre problemet. Det er beklageligt, men husk løbende at tjekke jeres opkrævninger på opslagsafgifter under Kreditkundeordningen.
Danske Advokater er løbende i tæt dialog med både Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten. Det er derfor fremdeles vores håb, at dette konstruktive samarbejde vil komme alle vore medlemmer til gavn både nu og fremover ved brug af digital tinglysning. Men det er stærkt beklageligt, at problemerne ikke løses i et hurtigere tempo.

Vil du vide mere om vores indsats og de mange udfordringer, der er, kan du som medlem af Danske Advokater deltage gratis på et af vores dialogmøder herom, se program og tilmelding, klik her.
 
she

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21