Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


27-02-2010
Advokat i den bedste sendetid – Lotte Borg JørgensenDet var lidt af en tilfældighed, at advokat Lotte Borg Jørgensen havnede som ekspert i underholdningsprogrammet ’Aftenshowet’. Her er opgaven at formidle kompliceret juridisk stof til en meget bred målgruppe – og det tager Hillerød-advokaten som en udfordring.

Af Trine Baadsgaard

På mange måder kan Lotte Borg Jørgensens karriere se ud som lidt af en tilfældighed.
Hun valgte f. eks. ikke juraen, fordi hun brændte for den, eller fordi hun som barn havde drømt om at blive jurist. Da hun blev student, var hun stadig i tvivl om, hvad hun ville, så hun besluttede sig for at læse jura, fordi det var ’så bredt’.
”Det var noget med, at jeg ikke rigtig kunne beslutte mig for, hvad jeg ville lave, og ved at vælge en så bred uddannelse som jura, følte jeg ikke, at jeg indskrænkede mine valgmuligheder,”  siger Lotte Borg Jørgensen.
Men æblet falder ikke langt fra stammen.
I sin gymnasietid og mens hun læste jura på Århus Universitet, arbejdede Lotte Borg Jørgensen i ferier og om eftermiddagen på faderen August Jørgensens advokatkontor i Hillerød. Tanken om at bruge sin uddannelse på at blive advokat lå hende derfor ikke fjernt.
”Jeg vidste jo, hvad det var for et job, for jeg har fået det ind med modermælken. Jeg vidste, at der skulle lægges mange arbejdstimer i det, men også, at der er en utrolig stor alsidighed i arbejdet. Jeg har dage, hvor jeg boger den, dage, hvor jeg er i retten og dermed mere ’på’, jeg har telefonmøder og er ude for at besigtige ejendomme. Der er simpelthen ikke to dage, der er ens. Den alsidighed og det faktum, at man i store træk tilrettelægger sin egen tid, passer mig forrygende,” siger Lotte Borg Jørgensen.

En ugentlig fridag
Tiden som fuldmægtig blev således tilbragt hos August Jørgensen Advokaters kontor, og det er også her, hun stadig arbejder med de emner, hun brænder for - nemlig familie- og arveret, dødsbobehandling samt fast ejendom. Og selvom Lotte Borg Jørgensen har været der i efterhånden mange år, står der endnu ikke partner på visitkortet, og det er der en helt bestemt grund til.
”I løbet af to år fik min mand og jeg tre børn, og da vi begyndte at tale om partnerskab på kontoret, kunne jeg ikke i min vildeste fantasi se, hvordan jeg skulle kunne presse flere opgaver ind i mit liv,” husker Lotte Borg Jørgensen og understreger, at hun aldrig har været typen, der har været advokat 24 timer i døgnet.
”Jeg havde mange små børn på en gang, og jeg er utrolig opmærksom på, at jeg ikke som 67-årig sidder og kigger tilbage og synes, at jeg har prioriteret min tid forkert og ikke har muligheden for at gøre det om. Så jeg prioriterer min familie meget højt og har f.eks. en ugentlig fridag, hvor jeg bager boller, henter børnene tidligt, tager deres legekammerater med hjem og gør sådan nogle hyggelige ting, og det hænger p.t. ikke sammen, hvis man er partner,” siger Lotte Borg Jørgensen.

En journalist i røret
I mange år har hun haft det godt, travlt og spændende i Hillerød, men så en dag ringer telefonen, og en ny dør åbner sig.
I telefonen var en journalist fra Aftenshowet, der fortalte, at hun var på udkig efter en ekspert i familie- og arveret til en gang om ugen at optræde i Aftenshowet som juridisk ekspert.
”Jeg kan vist godt afsløre, at når man som advokat bliver ringet op af en journalist, er man noget afventende. Dels har vi jo tavshedspligt med hensyn til vore klienter, og jeg havde nok også en eller anden fornemmelse af, at mine ord ville blive lavet om eller vendt og drejet. Mit første svar til tilbuddet om at blive ekspert i Aftenshowet var et nej. ”
Journalisten fik dog alligevel overtalt Lotte Borg Jørgensen til at møde frem til en casting.
”På vej derind kan jeg huske, at jeg tænkte, at det ville være øretævernes holdeplads, hvis jeg på den måde stak snuden frem. Jeg tænkte også med gru på alle de fejl, man kunne lave på direkte landsdækkende TV,” siger hun.

Advokat-jobbet kan være tungt
Alligevel var der også nogle andre tanker.
”Det er ikke altid, man som advokat er ved at dø af grin. Det er seriøse emner, man beskæftiger sig med. Man rådgiver folk, der er i følelsesmæssige situationer, hvor de ikke altid viser sig fra deres bedste sider. Jeg har møder, hvor folk sidder og græder, og selvom jeg har en professionel distance, fløjter man ikke hele vejen hjem fra sådan et møde. Der er med andre ord mange sider af min personlighed, jeg ikke får brugt, og jeg tænkte, at dette måske kunne være en sjov og anderledes mulighed for at få dem i spil, ” husker Lotte Borg Jørgensen.
Castingen gik over al forventning, og efter at have drøftet muligheden med sine kolleger på kontoret og sin mand sagde Lotte Borg Jørgensen ja. 

Vigtig rolle som formidler
Men overvejelserne har da været mange.
”Jeg er meget bevidst om, at jeg ikke er med i et debatprogram, men et underholdningsprogram, og det er vigtigt. Samtidig må det ikke kompromittere min status som seriøs advokat i det arbejde, jeg jo forsat udfører. Jeg har da gjort mig mange tanker om det at skulle formidle svært tilgængeligt stof på en populær måde uden at miste min faglighed. Men selvom det er et underholdningsprogram, er min indgangsvinkel alligevel seriøs. Det nytter ikke noget, at jeg er alt for teoretisk og anvender for mange juridiske termer, men jeg passer også på ikke at tale ned til folk, så jeg gør mig mange overvejelser om min rolle som formidler,” siger hun.
De første gange var det svært.
”Balancen mellem det underholdende og det juridisk seriøse prøver jeg at finde hver gang.  Men jeg har slået mig til tåls med, at det ikke er i Aftenshowet, jeg har tid til at gå i dybden og komme med alle juridiske finesser,” siger Lotte Borg Jørgensen.

Kollegerne hjælper til
Men hvad siger kollegerne til, at hun pludselig optræder i medierne som eksperten?
”For det første har jeg aldrig bildt folk ind, at jeg var ’den skarpeste kniv i skuffen’, og jeg har bestemt ikke den holdning, at jeg er klogere end andre advokater. I min verden er jeg ikke ekspert, men jeg kan godt se, at jeg er det i forhold til de mange seere, der jo ikke har en juridisk baggrund.”
Lotte Borg Jørgensen har også fået støtte fra sine kolleger på kontoret.
”De bakker mig fuldstændig op, og jeg ser det som et fælles projekt. Jeg forhører mig hos kolleger på kontoret i forhold til de svar, der ligger indenfor deres specialer,” siger hun. Alt i alt oplever hun en positiv tilbagemelding fra sine kolleger på kontoret.
Hun vælger også at se sin optræden på landsdækkende TV som en platform til at formidle regler, som alle på et tidspunkt kommer i berøring med.

Kan vise andre sider af sig selv
Hun ved, at der altid vil sidde nogle og tænke, at det kunne de have svaret bedre på.
”Der er ikke særlig lang tid til at svare, og derfor kommer jeg ikke i dybden eller ud i finesserne, som jeg ville gøre, hvis det var en sag, jeg selv førte. Der er nok nogle, der synes at jeg er lidt pernittengryns-agtig, men jeg ville være rigtig ked af at komme til at give et forkert råd. Derfor får jeg også spørgsmålene på forhånd, så jeg kan forberede dem ordentligt. Ofte er der dog tale om en mere generel rådgivning, fordi de spørgsmål, vi vælger, også er dem, som vi vurderer, at mange vil have glæde af at få svar på,” siger hun.
Men hvordan er det at blive genkendt på gaden?
”Jeg har bestemt aldrig haft noget ønske om at blive kendt. Jeg ser min optræden i Aftenshowet som en mulighed for at afprøve en mere skæg og anderledes side af mig personligt. Kan jeg samtidig markedsføre advokatstanden, mit kontor eller de foreninger jeg er medlem af, f.eks. Danske Boligadvokater og Danske Familieadvokater, gør jeg meget gerne det. At det så kan give bagslag at blive kendt, må jeg tage som det kommer, men indtil videre har der i hvert fald kun været positive effekter af det,” slutter Lotte Borg Jørgensen.

Lotte Borg Jørgensen
Født: 1969
Cand.jur., Århus Universitet: 1996
Advokat: 1999
Møderet for Landsret: 2001


 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19