Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


19-03-2010
e-TL: Dialogmøder giver stof til eftertankeDet er tirsdag den 20. april – dagen, hvor vi gennemfører dialogmøde nummer fem i Odense og nummer seks i Herning. I går var vi I København og i Næstved. Tidligere har vi været i Ålborg og Århus, og foran os venter endnu to møder i København.

Det er en meget lærerig proces at deltage i dialogmøderne. Vi møder advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer, som er frustrerede og afmægtige. De er ikke så imponerede over, at Tinglysningsretten er lykkedes med handlingsplanen, der nedbringer sagsbehandlingstiderne til 10 dage på langt de fleste ekspeditionstyper. For deres problemer måles ikke i sagsbehandlingstiden i Hobro. Den måles i de mange, mange timer, de har måttet lægge i at forsøge at forstå opbygningen i et system, som for mange af dem er ulogisk grænsende til det fjendtlige.

En stor del af problemerne vedrører sager, der afvises, selv om fuldstændig identiske sager tidligere er blevet tinglyst, og sager, hvor der ikke findes en opdateret vejledning, som kan hjælpe medarbejderne i advokatvirksomhederne på vej. Det hjælper ikke advokatvirksomhederne, at en lang række enkle ekspeditionstyper tinglyses på minutter, hvis mange af de sager, som advokaterne er involverede i, tilhører kategorier, som altid udtages til manuel behandling grundet deres ”juridiske kompleksitet”, som det hedder.

Meget vil kunne forbedres ved at gribe dialogen mellem brugerne og Tinglysningsretten
fundamentalt anderledes an. 
 

  • Billedet fra dialogmøderne er, at det fortsat tager halve og hele timer at komme igennem til medarbejderne på ”hotlinen” i Hobro; at medarbejderne er meget imødekommende, når man først er kommet igennem, men at de meget ofte ikke er i stand til at give et præcist svar på de stillede spørgsmål.
  • Billedet fra dialogmøderne er, at det ofte ikke nytter at rette henvendelse til Tinglysningsretten elektronisk – heller ikke via den mailformular, som skulle være den nye metode til at henvende sig skriftligt til Tinglysningsretten i Hobro. Da én bruger nævnte, at hun ikke havde fået svar på en henvendelse sendt via mailformularen den 27. januar 2010, svarede flere andre, at de aldrig har fået svar på deres henvendelser via mailformularen.
  • Billedet fra dialogmøderne er, at brugerne i forhold til en række af de mere komplekse sager har behov for at være i dialog med sagsbehandleren i Tinglysningsretten for at kunne medvirke til at oplyse en sag, eller for at kunne forstå begrundelsen for det afslag, som de har fået, men at det i dag ikke er muligt at få denne dialog med juristerne i Hobro om de mere komplicerede sager.

Jeg har tidligere rost Tinglysningsretten for, at det er lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiden, således at 95 pct. af sagerne behandles inden for 10 dage, når man ser bort fra de matrikulære sager, som fortsat halter alvorligt bagefter. Men når jeg møder de professionelle brugere, får jeg ikke megen ros for det. Fra deres stol ser regnestykket nemlig anderledes ud:
 

  • I en given uge anmeldes der 20.000 sager til Tinglysningsretten. 5 pct. af disse sager må tage mere end 10 dage – det svarer til 1.000 sager om ugen.
  • Hertil skal lægges de mange sager, som behandles hurtigt, men som afvises (vi kender ikke tallet).  Så skal man som professionel bruger nemlig finde ud af, hvorfor sagen er blevet afvist og begynde forfra.
  • Det kan godt være, at succesraten er lige så høj som før den digitale tinglysning, men dengang kunne man som bruger forstå processerne, og man kunne altid forhøre sig hos den lokale tinglysningsret og få et godt råd om, hvordan man kunne komme videre med en sag. Det kan man ikke, som situationen er i dag.

Derfor bliver vore medlemmer frustrerede, når de ser justitsministeren udtale i Børsen mandag den 19. april, ”at det er vigtigt at holde sig for øje, systemet nu fungerer, som det skal”. De ansatte i advokatvirksomhederne er venlige folk, men jeg fornemmede også vreden under overfladen. For det første kan de ikke genkende det billede, der præsenteres, for det andet skal de nu igen hjem og svare på henvendelser fra kunder om, at det må være dem – medarbejderne i advokatvirksomheden - som er inkompetente. For hvem kan ellers have skylden for, at deres tinglysning ikke er gået igennem, når ministeren udtaler, at ”systemet fungerer, som det skal”?

Jeg har mødt mange advokater og advokatsekretærer, som gerne vil byde Lars Barfoed på en kop kaffe. Det vil nemlig give dem lejlighed til at fortælle om deres dagligdag med den digitale tinglysning.

Paul Mollerup

pmo

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10