Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


11-06-2010
Fortsat udfordringer for den digitale tinglysning - opdateret den 3. juni

Domstolsstyrelsen meddelte i en pressemeddelelse i mandags, at de nu – for langt de fleste sager - har nået målet med at nedbringe sagsbehandlingstiden til 10 hverdage.

Det er naturligvis glædeligt, at Tinglysningsretten nu har fået reduceret deres sagsbehandlingstid til 10 dage eller mindre for 95 pct. af alle sager. Det har dog ikke fjernet oplevelsen hos mange af vores medlemmer af, at der fortsat er store problemer med at få deres konkrete sager igennem systemet i Hobro.

Der er umiddelbart tre faktorer, der kan medvirke til at både Tinglysningsrettens meddelelse om den korte sagsbehandlingstid for 95 pct. af sagerne er rigtig, og at vores medlemmers oplevelser er rigtige:

1. Der kører unormalt mange sager igennem systemet for øjeblikket (over 40.000 sager ugentligt mod tidligere 20-30.000 sager), fordi de finansielle institutioner er godt i gang med den digitalisering af pantebreve, som lå stille i årets første måneder, mens man fandt ud af, hvordan opgaven kunne løses. Nu løses den af de finansielle institutioner og kommer derfor ind i tinglysningssystemet ”udefra”, hvorfor alle disse ekspeditioner indgår direkte i statistikkerne. Og det er vel at mærke ”banale” ekspeditioner, som kører igennem uberørt af menneskehånd i Hobro.

2. De sager, der afvises, tælles også med som ekspederede sager. Det er de sådan set også – altså i Hobro – men det er de ikke for den bruger, som har anmeldt sagen og fået den afvist, uanset grunden til afvisningen. Så den samlede sagsbehandlingstid i bruger-enden er naturligvis meget længere (og hertil kommer de sager, som slet ikke bliver anmeldt, fordi man som bruger af den ene eller den anden grund ikke kan gennemføre anmeldelsen i tinglysningssystemet).

3. De store tal. Med 40.000 ekspeditioner svarer 5 pct. der tager mere end 10 dage til 2.000 sager om ugen. Hvis advokater og fx landinspektører har de fleste af de sager, vil vi opleve det helt anderledes end glæden ved de 95 pct.

Der er fortsat mange forhold omkring den digitale tinglysning, som kan og skal forbedres. Derfor vil digital tinglysning fortsat have stor fokus fra vores side.

pmo

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10