Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


06-07-2010
Digital tinglysning højt spil med borgere og virksomheder som indsats

Rigsrevisionens rapport bekræfter til fulde det billede, Danske Advokaters medlemsvirksomheder landet over har tegnet – lige siden systemet blev sat i drift for snart et år siden. Derfor er det for vore medlemmer alt andet lige en tilfredsstillelse at opleve, at en uafhængig myndighed under Folketinget sort på hvidt beskriver det mareridt, advokater og advokatsekretærer har måttet leve med så længe.

Ifølge Danske Advokaters administrerende direktør, Paul Mollerup, er høj risiko fællesnævneren i de tre hovedårsager til, at det gik så galt. 
  • For det første valgte man en teknisk kompliceret og nyskabende løsning, der af disse to årsager var meget risikobetonet. Man har spillet højt spil med borgere og virksomheder som indsats for at kunne gennemføre et projekt, der skulle gøre Danmark førende i verden på dette felt.
  • For det andet valgte man at implementere den it-mæssige og den organisatoriske løsning på samme tid, hvilket også er overordentligt risikabelt.
  • For det tredje valgte man at høste rationaliseringsgevinsten på forhånd. Man lukkede således for de lokale tinglysningskontorer samtidig med, at man implementerede den digitale tinglysning i Hobro. På den måde var man ”fanget” i den digitale løsning – uden muligheder for at justere fremgangsmåden. Ligeledes meget risikobetonet.
”Hele det praktiske ansvar påhviler naturligvis Domstolsstyrelsen, der satte systemet i gang, før det var klar, og som var meget, meget længe om at erkende, at der var noget galt, og som fortsat ikke har løst alle problemerne,” siger Paul Mollerup.

Det politiske ansvar ligger hos regering og de skiftende justitsministre, som har ladet den digitale tinglysning implementere uden at følge projektet tæt nok, og som efterfølgende ikke har været tilstrækkeligt handlekraftige, da de ikke længere kunne lukke øjnene for problemerne.

”I forhold til borgere og virksomheder mener vi fortsat, at justitsministeren og Folketinget skal gøre det eneste anstændige – finde en løsning, der giver dem, der uforvarende er kommet i klemme, en rimelig kompensation. Vi afventer naturligvis med spænding Kammeradvokatens vurdering af spørgsmålet om erstatningsansvaret, men det ændrer ikke ved vores opfattelse af, at Rigsrevisionens rapport klart underbygger behovet for, at der hurtigt findes en politisk løsning,” siger Paul Mollerup.

Vedrørende spørgsmålet om et gruppesøgsmål mener Danske Advokater, at politikerne først skal have en chance for at finde en politisk løsning. ”Men det er da tankevækkende, at Rigsrevisionen efter at have fastslået, at Justitsministeriet høstede effektiviseringsgevinsten for tidligt, konstaterer: ”Det førte til meget lange sagsbehandlingstider i den manuelle sagsbehandling, hvilket har haft store konsekvenser for borgere og virksomheder.” Siger Paul Mollerup og tilføjer: ”Det er for tidligt at snakke gruppesøgsmål, men vi vil da undersøge alle muligheder.”

Rigsrevisionens rapport

Statsrevisorernes bemærkninger


Yderligere informationer:
Kommunikationschef Frans Rønnov 24 40 20 99
Administrerende direktør Paul Mollerup 51 34 20 30

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19