Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


29-09-2010
Nyhed: Nu kan også kurser i specialforeninger tjekkes

I Danske Advokater har vi siden februar tilbudt vore medlemmer, at I kan tjekke jeres kursusaktiviteter i Danske Advokaters regi online på nettet. Det er der et meget stort antal advokater og fuldmægtige i medlemsvirksomhederne, der har benyttet sig af. Da servicen blev tilgængelig, efterlyste en del medlemmer muligheden for også at tjekke kurser, der var taget i specialforeningerne, f.eks. Danske Inkassoadvokater eller Danske Mediatoradvokater.
Denne mulighed er netop blevet realiseret. Fremover er det således også muligt at få et overblik over, hvor mange kurser, du har taget i dette regi.

Den oprindelige service går ud på, at du som medlem af Danske Advokater via www.danskeadvokater.dk kan tjekke hvilke kurser, du har været tilmeldt under Danske Advokater, hvilke kurser, du har deltaget i - og hvor mange kursuslektioner, du har optjent fra 2008 og frem. Du skal gå ind på hjemmesiden og indtaste dit personlige Danske Advokater-login.

Også kurser fra specialforeninger
I venstre spalte i det lukkede medlemsafsnit vil du nu se et menupunkt, der hedder ”Mine kursusaktiviteter”, og her kan du finde en oversigt over alle de aktiviteter, du har gennemført hos Danske Advokater – og nu også i specialforeningerne. Kurser fra andre kursusudbydere vil ikke være synlige i oversigten. Har du selv undervist på et kursus, der er arrangeret af Danske Advokater, tæller det ligeledes med som kursuslektioner, og det vil derfor også fremgå af oversigten. Det er dog op til dig selv at beregne antallet af lektioner ved at have undervist i samme kursus flere gange efter de gældende regler.

Hvis du nu tilmelder dig kurser, som først gennemføres senere i 2010, vil det også fremgå af oversigten.

54 kursuslektioner inden udgangen af året
På oversigten kan du desuden se hvilke kurser, du har deltaget i før 2008. Du skal dog være opmærksom på, at kurser fra før 2008 ikke tæller med i reglerne om obligatorisk efteruddannelse, idet det kun gælder kurser gennemført fra 2008 og frem.

Husk, at den første treårsperiode udløber ved udgangen af 2010. Det betyder, at du på dette tidspunkt skal have gennemført 54 kursuslektioner.

Oversigten ”Mine kursusaktiviteter” fritager dig ikke for selv at opbevare de kursusbeviser eller lign., som skal kunne fremvises, når Advokatsamfundet kommer på kontrolbesøg.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Send en e-mail eller ring til Jakob Nilausen på 33 43 70 00 og jni@danskeadvokater.dk.
jni

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>