Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


20-12-2010
Omfattende problemer med e-TL dokumenteret i undersøgelse

Domstolsstyrelsen har netop offentliggjort brugerundersøgelsen af den digitale tinglysning, som mange af Danske Advokaters medlemmer har deltaget i. Undersøgelsen, der er gennemført af Oxford Research, fastslår, at der – nu – generelt er tilfredshed med ekspeditionen af de almindelige og helt ukomplicerede sager, men at der fortsat er markant kritik af både funktionalitet, information og support i de store og/eller komplekse sager. Og det er typisk disse sager, advokater inddrages i.

Stadig meget i vejen
Helt overordnet oplever et flertal af brugere, at der fortsat er store forbedringsmuligheder både i forhold til systemets funktionalitet, muligheder for vejledning og support samt ekspeditionstider, særligt i forbindelse med registrering af fuldmagter. Samtidig er det brugernes vurdering, at forbedringer på de nævnte områder med fordel kan ledsages af en højere grad af åbenhed, information og brugerinddragelse.

Oxford Research beskriver meget præcist den oplevelse, de professionelle brugere af systemet har haft.

En afgørende konsekvens af den samtidige digitalisering og centralisering af tinglysningsopgaven er nemlig, at de professionelle brugere i praksis varetager en større del af tinglysningsopgaven end tidligere. De har således skullet lære et helt nyt digitalt system at kende – som i øvrigt kræver en langt højere grad af præcision i sagsbehandlingen og dermed ofte en større viden. Samtidig har de ikke længere haft mulighed for personligt at rådføre sig med de lokale tinglysningsmedarbejdere. Det har i sagens natur givet enorme problemer og frustrationer på advokatkontorer landet over.

”Fra brugernes perspektiv har dette dels medført et stort behov for rådgivning og vejledning i det nye system, dels et behov for anerkendelse af, at digitaliseringen og centraliseringen af tinglysningen har medført store omvæltninger i deres arbejdssituation, som rækker langt ud over selve digitaliseringen af en række arbejdsgange,” hedder det i rapporten.

Stadig knas med fuldmagterne
I forhold til funktionaliteten findes den største grad af utilfredshed i forhold til håndteringen af fuldmagter i det digitale system. Det gælder både ekspeditionstiden for registrering af fuldmagter, som fire ud af fem brugere finder utilfredsstillende, men også selve registreringen, som i mange tilfælde opleves som værende mangelfuld eller fejlagtig.

Inden for support er et af de største kritikpunkter, at det opleves som vanskeligt at få hjælp til at håndtere de mere komplekse sager, der oftest volder problemer i det digitale system, og som ikke behandles på måder, som er logisk gennemskuelige. Og der er – i disse sager - ikke megen hjælp at hente hos Tinglysningsretten, hverken i de eksisterende vejledninger eller hos medarbejderne i hotlinen, fremgår det af undersøgelsen.

Vejledninger utilfredsstillende
Endelig fremgår det, at der langt fra er vejledninger til alle relevante ekspeditioner. Der registreres derfor et stort behov for flere og mere segmenterede vejledninger, som tager højde for afvigelser og særtilfælde. Samtidig oplever mange, at hotline-medarbejderne, selvom de oftest er imødekommende, ikke er tilstrækkeligt kvalificerede, når det gælder mere komplekse anmeldelsestyper. Mange brugere oplever også at få forskellige svar fra forskellige medarbejdere på det samme spørgsmål, hvilket giver anledning til både skepsis og frustration.

I øvrigt skriver Oxford Research, at svarprocenten i undersøgelsen har været ”ganske høj” for en undersøgelse af denne karakter. Danske Advokater skal i den sammenhæng takke de af vore medlemmer, der tog sig tid til at bidrage med deres erfaringer.

Du kan læse sammenfatningen af undersøgelsen her
 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19