Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


28-12-2010
Nytårshilsen fra Danske Advokaters formand

Danske Advokater blev stiftet i begyndelsen af 2008, og vi runder således snart vort tredje år som brancheforening. Flere og flere brikker falder på plads i forhold til de ambitioner, vi har. Det gælder bl.a. vores ønske om at styrke branchens rolle i den politiske beslutningsproces. Denne position har alle muligheder for at blive udbygget i det år, vi nu går ind i.

Statsministeren har nemlig her ved årsskiftet peget på, at bestræbelserne på at skabe vækst bliver regeringens vigtigste dagsorden i 2011, som i øvrigt er et valgår. Kun hvis der skabes vækst i den private sektor kan vi opretholde – og udvikle – det velfærdssamfund, som udgør grundstenene i den danske model, påpeger Lars Løkke Rasmussen.

Det er vi enige i. Kravet om en styrket vækst er blevet fremsat af mange statsministre før Lars Løkke Rasmussen – det er trods alt en stedsegrøn dagsorden, som aldrig bliver uaktuel. Men da vi i Danmark står over for en længere periode med lav vækst og stigende offentlige udgifter som følge af den voksende forsørgerbyrde er ønsket om vækst denne gang meget mere end en rutinemelding. Det er simpelthen en helt ufravigelig betingelse for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund – nogenlunde på det niveau, vi har vænnet os til. Der er ikke nogen plan B.

I Danske Advokater vil vi gerne stille vores viden til rådighed for regeringen, det øvrige Folketing og samfundet som sådan i forbindelse med vækstdagsordenen. Og vi har faktisk noget at bidrage med.

Regeringen præsenterede i slutningen af 2010 sit eget Vækstforum og offentligheden for en rapport fra den globale konsulentvirksomhed McKinsey & Company. Heri konstateres det i et afsnit om den professionelle servicesektor, at lige præcis advokatbranchen - ifølge indikatorerne - har en markant højere timeproduktivitet end de andre aktører i denne sektor, herunder revisorer og ejendomsmæglere. Konklusionerne er baseret på tal fra 2006, men vi har ingen grund til at tro, at de ikke stadig holder. Det er således ikke blot tomme ord, når vi tilbyder at bidrage med viden. Vi har noget at have det i.

I den sammenhæng vil vi opleve det som en klar fordel, hvis regeringen inddrager os - og alle andre relevante aktører - i tilrettelæggelsen af vækstinitiativerne lidt tidligere end hidtil. Man får nu engang den mest velsmagende kransekage ved at tilsætte råvarerne, inden kagen sættes i ovnen.

Rigtig godt nytår.

Lars Svenning Andersen
Formand
Danske Advokater

 


 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19