Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


01-04-2011
e-TL: Danske Advokater får egen kontaktperson i Tinglysningsretten

Det er med glæde, at vi kan oplyse, at vi i Danske Advokater nu har fået vores egen kontaktperson i Tinglysningsretten. Kontaktpersonen er jurist. Hensigten er, at problemstillinger og ønsker til tinglysningssystemet fra advokatbranchen i videst muligt omfang skal ske gennem Danske Advokater, der så samler sammen og koordinerer og fremstiller og drøfter løsningsmuligheder i løbende dialog med kontaktpersonen i Tinglysningsretten. Det vil på sigt lette arbejdsbyrden både for vore medlemmer og for Tinglysningsretten, der på den måde kan få mere tid til sagsbehandling og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden.

Vi vil derfor opfordre alle vore medlemmer til at meddele problemstillinger og ønsker vedrørende tinglysningssystemet til Helle Grotenborg pr. mail (tinglysning@danskeadvokater.dk).

Ny sektion om love og regler på vores hjemmeside
Som en hjælp til alle, der sidder med tinglysning, har vi nu lagt links til stort set alle love, bekendtgørelser og vejledninger, der er relevante i forbindelse med tinglysning, ind på vores hjemmeside. Husk at bruge dem.

Gør tinglysningsprocessen mere rationel
Overgangen til digital tinglysning har været svær for alle, ikke mindst fordi der ikke var så meget hjælp og vejledning at hente via Tinglysningsretten i begyndelsen. Det er der nu rådet kraftigt bod på i form af vejledninger og spørgsmål & svar med en god systematik på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Derudover har vi fra Danske Advokaters side lagt rigtig mange oplysninger og fif ind på vores hjemmeside omkring tinglysning. Har du som bruger endnu ikke login til vores hjemmeside, bør du få det, så du får adgang til oplysningerne.

I forbindelse med tinglysning vil vi opfordre alle vore medlemmer til
 • at tilmelde sig ”Drift på tinglysning.dk” på vores hjemmeside
 • at anvende vidensdelingsafsnittet på vores hjemmeside
 • at anvende ”Praktiske fif” på vores hjemmeside.
Forslag til rationel og tidsbesparende arbejdsprocedure i forbindelse med tinglysning
Hvis man følger nedennævnte procedure, inden man opretter sin kladde, er der god sandsynlighed for, at man kan spare tid i den anden ende på fejlmeddelelser, afvisninger, fristlysninger mv. Brug 10-20 min. i begyndelsen og spar op til mange timer og evt. mertinglysningsafgift senere hen.
 • Tjek vejledninger og spørgsmål & svar på Tinglysningsrettens hjemmeside.
 • Læs vejledningsteksterne i anmeldelsen/kladden grundigt igennem.
 • Tjek, om der står noget under ”Praktiske fif” og vidensdelingsafsnittet på vores hjemmeside vedr. den anmeldelse, du skal oprette.
 • Tjek evt. relevant lovgivning mv. via links på vores hjemmeside.
Teknisk og juridisk vejledning
Vær opmærksom på, at Tinglysningsretten hverken via Hotline eller kontaktformular kan/må besvare spørgsmål af juridisk karakter. Den hjælp og vejledning, du således kan få her, er udelukkende af teknisk karakter. Hvis du derfor stiller et juridisk spørgsmål, kan du opleve at få en teknisk forklaring retur, som blot kan virke forvirrende.

Har du brug for juridisk vejledning i forbindelse med tinglysning, er du altid velkommen til at kontakte Helle Grotenborg pr. tlf. eller mail.

Vi vil i øvrigt fremover løbende i vore nyhedsbreve orientere om afgørelser i kæresager vedrørende tinglysning, ud over at informere herom i ”Praktiske fif”, hvor allerede trufne afgørelser allerede er indarbejdet under de relevante afsnit med henvisning til afgørelsen.

tinglysning

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>