Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


19-04-2011
Nyt om jeres digitale kommunikation med retterne

Danske Advokater og Advokatsamfundet er for øjeblikket i dialog med Domstolsstyrelsen om digital kommunikation mellem advokatvirksomhederne og retterne.

Der er i dag en række lovgivningsmæssige krav og tekniske udfordringer, som ikke muliggør en umiddelbar overgang til udveksling af alle typer dokumenter mellem advokaterne og retterne pr. mail.

Der er samtidig et stort ønske om at få sat gang i den digitale udveksling af dokumenter ved retterne rundt om i landet, og flere steder er man allerede i gang på baggrund af lokale initiativer.
Danske Advokater, Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen har en ambition om at få den digitale kommunikation sat på skinner landet over – gerne inden årets udgang – og gerne på en måde, som sikrer ensartede regler og procedurer på tværs af retskredsene.

Den første forudsætning for at få den digitale udveksling af dokumenter til at fungere – også for personfølsomme oplysninger – er, at både retterne og advokaterne etablerer sikre elektroniske postkasser (mailadresser), som ved hjælp af et certifikat kan sende og modtage sikre e-mails.

Populært sagt skal man tilknytte et certifikat til sin egen sikre mailadresse og gøre det tilgængeligt for andre via www.certifikat.dk for at andre kan modtage og læse sikre mails, som du sender til dem. Tilsvarende skal du – for at kunne læse sikre mails sendt af for eksempel en ret til dig – have lagt deres certifikat ned på din egen computer.

Danske Advokater har udarbejdet vejledninger til, hvordan du tilknytter et certifikat til din sikre mailadresse, og hvordan du henter for eksempel rettens certifikat ned på din egen computer. Du kan læse vejledningerne her.

Der er på det seneste både fra Advokatsamfundet og flere retter rundt i landet udsendt information om indrapportering af mailadresser, der kan benyttes til sikker mail. Det har givet anledning til en række henvendelser herom fra mange af vore medlemmer. Derfor er der behov for at gøre status:

Det er Advokatsamfundet, der skal have oplyst hvilken mail-adresse, man som advokat ønsker at modtage sikker mail på. Oplysningen skal indsendes på kan@advokatsamfundet.dk. Man skal i mailen anføre, om den angivne e-mailadresse er en fælles, som benyttes af alle i firmaet ved sikker e-mail, eller om det er en, som man alene selv vil benytte. Man kan derfor se bort fra det brev, som visse retter har sendt ud, hvori de beder om at få returneret brevet med oplysninger om de sikre mailadresser.

Advokatsamfundet afleverer hver nat en kopi af Advokatnøglen, inkl. oplysning om den sikre mailadresse, til Domstolsstyrelsen, der opdaterer retternes sagssystemer. Det betyder, at de ved, hvilken mail-adresse, de kan benytte.

Vi bestræber os på – sammen med Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen – at holde jer løbende orienteret om mulighederne for digital dokumentudveksling med retterne. Følg derfor med i vores nyhedsmail, som med mellemrum vil indeholde en status eller se afsnittet på vores hjemmeside her.

she

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21