Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


27-04-2011
JP: Kronik: Det kan vi ikke være bekendt

Jyllands-Postens kronik var af Danske Advokaters formand, Lars Svenning Andersen. Kronikken omhandlede retshjælpsordningerne.
”Som retshjælpsordningerne er skruet sammen, kan den triste konsekvens blive, at sager, der burde være ført, ikke bliver det. Det kan vi ikke være bekendt,” lød formandens konklusion.
Han konstaterede bl.a., at det i dag er mindre end halvdelen af advokaterne, der løbende tager sager, der er dækket af en retshjælpsforsikring. De aktuelle retshjælpsordninger fungerer slet ikke efter hensigten. De er dårlige for de direkte involverede parter, altså borgerne og advokaterne, og nok så vigtigt: De er samtidig i konflikt med centrale retssikkerhedsmæssige idealer i det danske retssamfund.
”For den borger, der bliver part i en sag, hvor borgerens advokat skal betales via borgerens retshjælpsforsikring, betyder det, at vedkommende ikke frit kan vælge den advokat, han eller hun vil, men er nødt til at forsøge at finde en advokat, som er villig til at tage sagen på de betingelser, der gælder for forsikringssager. Mange borgere kan altså ikke vælge deres sædvanlige advokat, som de har tillid til, eller den specialist, som de har fået anbefalet. I andre tilfælde bliver den triste konsekvens, at sager, der burde være ført, ikke bliver det. Det kan vi ikke være bekendt,” hed det bl.a. i kronikken.
 


 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19