Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


10-06-2011
Kursusoversigter: Den blå og den gule bliver digitale

Danske Advokaters gule og blå kursusfoldere, som i en årrække er blevet udsendt til hhv. advokater/advokatfuldmægtige (den gule) og advokatsekretærer samt øvrige administrative medarbejdere (den blå), bliver nu digitale. Det vil sige, at de ikke længere vil blive udsendt ud i fysisk form – men derimod via e-mails. Hidtil er ”den gule” blevet udsendt 10 gange om året. Denne frekvens vil fortsætte, når ”den gule” bliver digital.

Når det gælder ”den blå”, gennemføres yderligere to ændringer. For det første vil den ikke længere kun indeholde kursustilbud. Fremover vil den også bringe nyheder, der er målrettet advokatsekretærer og det øvrige administrative personale. Derfor har vi valgt at kalde den for ”den blå nyhedsmail”. De nyheder, vi vil sende til denne gruppe af modtagere, kan handle om tinglysning, medlemstilbud, uddannelsestilbud etc. Men kan også omhandle praktiske oplysninger, der kan være en hjælp i advokatvirksomhedens hverdag.

Den anden ændring vedr. ”den blå” vedrører frekvensen. Fremover vil den – lige som den gule – blive udsendt 10 gange om året mod i dag to gange om året.

Når vi har valgt at digitalisere de to kursusfoldere, skyldes det en kombination af en tiltagende miljøbevidsthed og det faktum, at vi gerne vil spare portoudgifter. En samlet vurdering har ført til, at vi skønner, at vi bruger de midler, vi råder over, bedst ved at gå over til e-mail.

Vi ved godt, at branchen gennem mange år har vænnet sig til at modtage “den gule” og ”den blå”. Derfor er det ikke uden en vis spænding vi sadler om.

Vi arbejder på højtryk med at få alle de tekniske forhold på plads og stiler mod at udsende de første udgaver af begge produkter inden sommerferien.

Vores almindelige nyhedsmail vil – fuldstændig som nu – udkomme hver tirsdag i alle lige uger.
 

hpa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>