Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


10-06-2011
Bestyrelsen: Stærkt fokus på salærer, retshjælpsforsikring og fri proces

Danske Advokaters bestyrelse fastholdt på sit møde den 8. juni 2011 ønsket om klart bedre vilkår, når det gælder salærerne i civile sager, retshjælpsforsikringssager og sager vedr. fri proces. Det oplyser formanden, Lars Svenning Andersen. I løbet af vinteren har der fra medlemmernes side været stor opbakning til bestyrelsens fokus på emnet. Således deltog mere end 1.800 advokater i SFI Surveys undersøgelse af advokaters holdninger til de nævnte sagstyper – og rigtig mange svarede, at de ikke tager den slags sager – primært fordi de ikke er økonomisk attraktive, og fordi de administrativt er for bøvlede.

Problemerne angribes på mange fronter:
 

  • Danske Advokaters arbejdsgruppe vedrørende salær, retshjælpsforsikring og fri proces har præsenteret bestyrelsen for deres delrapporter på to områder: Retshjælpsforsikring og fri proces – og i løbet af efteråret vil bestyrelsens samlede katalog af initiativer på området blive præsenteret på baggrund af input fra arbejdsgruppen.
  • Danske Advokater har to gange været til møde med Retsplejerådet vedrørende offentlig retshjælp ved advokat. På begge møder har vi fået lejlighed til at fortælle om de skævheder, der eksisterer, når det gælder ”equality of arms”.
  • Danske Advokater har sammen med Advokatsamfundet haft et meget konstruktivt indledende møde med F&P, hvor der var enighed mellem parterne om dels at arbejde på en vejledning, der kan være med til at reducere de fejl, misforståelser og uenigheder, som de nuværende retshjælpsforsikringsbetingelser giver anledning til, dels at se fordomsfrit på, hvorledes retshjælpsforsikringen mere generelt kan forbedres på måder, der af både forbrugere, advokater og forsikringsselskaber opleves som en gevinst.
  • Danske Advokater har deltaget i drøftelserne med Landsretspræsidenterne om ønsker til forhøjelser af de takster i straffesager og familieretlige sager, som Landsretspræsidenterne har udmeldt. Nogen forhandling var der ikke tale om, men vi argumenterede meget klart for forhøjelser af taksterne.

Bestyrelsen vil – når den mødes næste gang til døgnseminar i august – arbejde videre med initiativer, der kan være med til at sikre medlemsvirksomhederne ordentlige vilkår, når det gælder salærerne i civile sager, retshjælpsforsikringssager og sager med fri proces, oplyser Lars Svenning Andersen.

 

pmo

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10