Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-08-2011
Analyse af advokaternes markedssituation

Advokater nyder stor tillid og har gode muligheder for at tilbyde flere rådgivningsprodukter i fremtiden.  Det er konklusionen på en analyse foretaget af Tranberg Marketing på vegne af Danske Advokater.

Tranberg Marketing har foretaget 45 kvalitative interviews med private og offentlige virksomheder, der har mere end fem ansatte. Analysen skal ses i lyset af, at advokatbranchen ikke har oplevet samme vækst som andre dele af rådgivningsbranchen, navnlig revisionsbranchen. Analysen forsøger at belyse udviklingen i virksomhedernes køb af rådgivning og giver en indikation af, hvordan markedet vil udvikle sig de kommende år.

Den store tillid til advokater skyldes i høj grad advokaternes kompetencer og forretningsforståelse, som i nogen grad overstiger revisorernes. Advokaten opleves i kraft af sin uafhængighed som virksomhedens mand. Det placerer advokaterne fordelagtigt, når virksomhederne søger rådgivning. På trods heraf skal advokaterne dog selv sørge for at gøre sig fortjente til denne position.

Analysen fokuserer tillige på forholdet mellem advokat- og revisionsbranchen image. Virksomhederne er af den opfattelse, at advokaterne især inden for de specialiserede ydelser leverer rådgivningsopgaver af en mere krævende karakter. Pris og produkt hænger altså godt sammen. Det er tilmed flertallets opfattelse, at prisen er berettiget i betragtning af det ansvar, der hviler på advokaterne. Sluttelig vurderer en del af virksomhederne advokater til at være mere kompetente end revisorer. En større prisgennemsigtighed på advokatydelser er dog et gennemgående ønske hos virksomhederne i forbindelse med rådgivningsopgaverne.

Med hensyn til forretningskendskab vurderer virksomhederne, at revisorerne har størst forretningsindsigt, mens advokaterne har størst forretningsforståelse. Begge områder har stor betydning for valget af rådgiver, men virksomhederne sætter ofte lighedstegn mellem hyppigheden af rådgiverens kontakt med virksomheden og rådgiverens indsigt i deres forretning. Fremtidens salg af andre rådgivningsprodukter ser derfor ganske lys ud, såfremt advokaterne formår at skabe en tættere kontakt til klienterne og tilegne sig en større forretningsindsigt.

Klik her for at læse mere om analysen (kræver login)

ofa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>