Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


30-08-2011
Markedsføringskampagnen er skudt i gang

TV-spots på TV2 News, banner-annoncer på Børsens nyhedssite, diskussionsfora på LinkedIn og et helt nyt kampagnesite er hovedelementerne i branchens storstilede markedsføringskampagne. Den begynder på torsdag den 1. september og rummer muligheder for, at Danske Advokaters medlemsvirksomheder kan koble sig på og udnytte det momentum, der skabes.

Hovedelementet i kampagnen er en række ca. 30 sekunder lange TV-spots, der bringes på TV2 News. Her fortæller direktører i en lang række virksomheder, hvordan de bruger deres advokat.

Kampagnen skal markedsføre følgende budskaber:
 

  • At virksomhederne bør benytte en advokat som rådgiver ved alle større beslutninger og i alle virksomhedens livsfaser – fra etablering til rekonstruktion.
  • At advokaten generelt bør inddrages tidligt i forløbet – både som en investering og en forsikring.
  • At advokater tilfører kunderne værdi – og at jo tidligere, advokaten kommer ind, jo mere værdi kan han eller hun tilføre virksomheden.

Det er vores klare vurdering, at disse budskaber vil være relevante for advokatvirksomheder i alle størrelser.

Kunderne har ordet
Der optræder ingen advokater i de mange TV-spots – det er deres kunder fra virkeligheden, der har ordet, og det virker i sagens natur meget stærkere, at det er dem – og ikke advokaterne – der fortæller, hvordan en advokat kan tilføre værdi.

I første omgang er kampagnen rettet mod det såkaldte SMV-segment – de små og mellemstore virksomheder, som er helt dominerende i den danske erhvervsstruktur, og det er ikke mindst derfor, at netop TV2 News er valgt. De personer i erhvervslivet, der har charge til at inddrage en advokat, ser nemlig mange nyheder og søger dem – i vidt omfang – på TV2 News. Samtidig er det ingen hemmelighed, at folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger mv. - samt den aktuelle økonomiske krise - får beslutningstagerne til at se mere TV end sædvanligt i dette efterår.

Beslutningstagerne er målgruppen
Men det er ikke sikkert – endsige hensigten, at kampagnen skal have en karakter, der gør, at den bliver det store samtaleemne omkring middagsbordene i de danske hjem. Til gengæld vil den, fordi vi har valgt et medie, hvor de rigtige folk kigger med, i betragteligt omfang blive set af de personer, der er med til at træffe virksomhedernes større og mere strategiske beslutninger.

Vi indleder med tre TV-spots, der senere på måneden afløses af tre andre spots. Frem til 1. december vil de to grupper afløse hinanden. Og næste år vil nye komme til.

De mange TV-spots blev ”skudt” på en række meget forskellige virksomheder, både mht. størrelse, branche og geografi – men nok så vigtigt: Også med hensyn til på hvilken måde, virksomheden bruger sin advokat. På den måde kan vi ramme meget bredt.

Stor tak til medlemsvirksomheder
Vi vil meget gerne takke de mange medlemsvirksomheder, der ”nominerede” en eller flere af deres kunder til at være med i kampagnen. Uden alle disse input var kampagnen simpelthen ikke blevet til noget. Som vi tidligere har fortalt på vores hjemmeside, fik vi forslag om mere end 50 forskellige virksomheder, der efter en større screening blev til det lille dusin, vi endte med at gå videre med.

Sigtet med TV-spottene på TV2 News er - ud over at sprede det vigtige budskab ud til de rigtige mennesker - også et generere trafik til vores såkaldte kampagnesite, www.dinrådgiver.dk, hvor man kan se andre af de filmatiserede historier, vi har valgt at bruge i kampagnen. Her vil det også fremgå hvilke advokatvirksomheder, der har bidraget med kunder til kampagnen.

På kampagnesitet kan man desuden finde beskrivelser af situationer, hvor der er grund til at inddrage en advokat, ligesom siden vil indeholde en et link til søgemaskinen ”Find din advokat”. Sigtet er naturligvis, at de potentielle advokatkunder, der kommer ind på sitet, straks skal kunne finde en advokat med det speciale, de har brug for..

Få hjælp til lokal markedsføring
TV-spottene på TV2 News står ikke alene. På Børsens nyhedsite vil der i løbet af efterårsmånederne være banner-annoncering, der skal skabe opmærksomhed om de overordnede budskaber og lede folk til vores kampagnesite. Hvis der blandt vore medlemsvirksomheder er nogle, der er interesserede i at få et kampagnebanner på deres eget website, kan de skrive til Kim Skou på kgs@danskeadvokater.dk.

Han vil ligeledes kunne rådgive om lokale markedsføringsaktiviteter, f.eks. indrykning af annoncer etc.

Vi lægger i det hele taget op til, at vore medlemsvirksomheder lægger sig i slipstrømmen på kampagnen og udvikler egne målrettede aktiviteter i forbindelse med kampagnen. Det kan være gå hjem-møder eller brunchmøder med temaer, der har interesse for de små og mellemstore virksomheder. Disse initiativer kan naturligvis krydres med diverse øvrige markedsføringsaktiviteter.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at aktiviteter på LinkedIn vil blive et integreret element i kampagnen. Det vil man meget snart kunne læse mere om på vores hjemmeside og i det næste nummer af Danske Advokaters magasin, der på gaden om tre uger.
 

ofa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>