Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


28-09-2011
EU Kommissionen på vej med forslag til ændring af reglerne for revision og rådgivning i EU

I  oktober 2010 udsendte EU Kommissionen en grønbog med titlen ”Revisionspolitik: Læren af krisen”. Formålet med grønbogen var at skabe debat om særligt de store revisionsvirksomheders samfundsmæssige rolle i lyset af erfaringerne fra finanskrisen. Pointen i grønbogen er, at det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er uheldigt, at så stor magt koncentreres omkring en lille håndfuld revisions-netværk, når de ved at revidere mange store virksomheders regnskaber løser en betroet opgave som ”samfundets tillidsrepræsentant”.

Som omtalt i pressen er de opfølgende forslag fra EU Kommissionen nu på trapperne. Der er – ifølge forlydender i pressen – tale om tre hovedelementer i Kommissionens forslag:

  1. (Gen)indførelse af to-revisor system for meget store virksomheder
  2. Tvungen skifte af revisionsselskab – og ikke bare af ansvarlig revisor – efter en vis årrække
  3. Adskillelse af revisions-funktionen og konsulentfunktionen

Hos Danske Advokater har vi forståelse for EU Kommissionens ønske om at adskille revisionsfunktionen og rådgiver- eller konsulent-funktionen. Læren af krisen er, at tilliden til en uafhængigt gennemført revision af en revisor, der optræder som samfundets tillidsrepræsentant, er så væsentlig, at ingen forhold – reelle eller oplevede – må kunne bringe denne uafhængighed i tvivl. Samtidig står det klart, at de revisionsselskaber, der leverer den uafhængige revision, i mange tilfælde løser betydelige rådgivningsopgaver for de samme kunder, som de reviderer. Og dette salg af rådgivning til revisionskunderne er i vækst – både i værdi og i den palette af rådgivningsydelser, som sælges ind til revisionskunderne. Det er en uskik, fordi det kan skabe tvivl om deres uafhængighed. Derfor ser vi hos Danske Advokater gerne, at den enkelte revisionsvirksomhed i forhold til den enkelte kunde træffer et valg: ”Vil vi revidere eller yde rådgivning til jer?”.

Hos Dansk Erhverv og Danske Revisorer – FSR frygter man, at en gennemførelse af EU Kommissionens forslag vil påføre virksomhederne nye og unødvendige udgifter og byrder. Om det bliver dyrere eller billigere for virksomhederne er svært at sige, når effekten af øget konkurrence skal holdes op imod den ekstra indsats. Pointen er imidlertid, at det er afgørende for den brede tillid til erhvervslivet og dermed investorernes interesse i at investere, at der ikke kan rejses tvivl om de oplysninger, der fremgår af reviderede regnskaber. Det er derfor et helt legitimt politisk mål at sikre, at en sådan tillid til den uafhængige revision opretholdes.

Lars Svenning Andersen, formand for Danske Advokater, er ikke enig med direktør Jens Klarskov fra Dansk Erhverv, der udtaler: ”Det er en uskik, når Kommissionen på den måde går ind og blander sig i forholdene mellem virksomhederne, den regulering klarer virksomhederne langt bedre selv”. ”Hvis Jens Klarskovs udtalelser stod til troende, ville der ikke være brug for lovgivning eller politikere, men netop erfaringen fra finanskrisen internationalt og herhjemme viser, at virksomhederne ikke uden videre langt bedre klarer den regulering selv”.  
 

pmo

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10