Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


30-09-2011
3 ekstra gratis LinkedIn workshops

Grundet den enorme interesse hvor små 200 allerede har deltaget, udbyder vi nu tre ekstra workshops, som finder sted: 

København
Den 25. oktober kl. 14.00-18.00 hos Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V FULDTEGNET
Den 28. oktober kl. 8.30-12.30 hos Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V FULDTEGNET

Århus
Den 27. oktober kl. 8.30-12.30 Holst Advokater, Hans Broges Gade 2, 8100 Århus C

Tilmelding kan ske til hbi@danskeadvokater.dk
Med angivelse af ”LinkedIn workshop + den ønskede by/dato i emnefeltet.
I lighed til tidligere udstedes kursusbevis på 4 lektioner.

Det er gratis at deltage på workshoppen, men du bedes medbringe din PC og have adgang til nettet. Ved tilmelding bedes du endvidere angive, om du anvender LinkedIn ___ privat, ___ i firma regi (evt. både og).

Om foredragsholder og underviser
Ole Bach Andersen er direktør i - og stifter af - firmaet Newsperience. Ole er en sand ekspert i de sociale medier og arbejder fuldtid med at undervise og rådgive virksomheder mv. i brugen af disse.

Dette har blandt andet omfattet en proces for Delacour Dania, hvor Ole i samarbejde med ledelsen har planlagt og gennemført interne træningssessioner og været sparringspartner på udvikling af Delacour Danias LinkedIn-platform og aktiviteter. Alle medarbejdere har været på intern træning, og langt de fleste er i dag aktive - også i firma-regi.


ofa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>