Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


03-10-2011
Digital kommunikation med retterne er trådt i kraft

Fra og med den 1. oktober 2011 skabes der på landsplan mulighed for at kommunikere digitalt med retterne. Det gælder øvrig korrespondance i bl.a. straffesager, civile sager, skiftesager og fogedsager til byretterne og Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Det er ikke muligt at sende øvrig korrespondance med e-mail til landsretterne og Højesteret.

Begrebet øvrig korrespondance dækker over den kommunikation mellem advokat og ret, hvor der ikke er et lovreguleret krav om skriftlighed eller underskrift. Det betyder i praksis, at processkrifter og andre dokumenter, hvor der er krav om skriftlighed eller underskrift på dokumentet, fortsat ikke udelukkende kan fremsendes digitalt til retterne, men også skal tilgå disse pr. brev. Ren digital fremsendelse kan først ske, når reglerne i lov nr. 447 af 9. juni 2004 er sat i kraft.

I Danske Advokater anbefaler vi, at vore medlemsvirksomheder benytter sig af sikker mail i mailkorrespondancen med retterne, så det sikres, at man ikke kommer i konflikt med persondataloven i forbindelse med fremsendelsen.

Det er vigtigt, at man internt i virksomheden gør sig en række tanker om, hvordan man ønsker at håndtere den digitale kommunikation med retterne. Det har vi skrevet en vejledning om, som kan læses her
I vejledningen er der også henvisning til lovgrundlaget og en række tekniske vejledninger vedr. sikker mail, digital signatur, sikkerhedscertifikater mv.

Selve registreringen af jeres sikre mailadresser skal ske ved henvendelse til Advokatsamfundet, som  den 4. april 2011 har skrevet følgende til alle landets advokater: ”Så ønsker De, at retterne skal have kendskab til Deres sikre e-mailadresse, bedes De sende en e-mail til samfund@advokatsamfundet.dk med angivelse af Deres sikre e-mailadresse. Man skal i mailen anføre, om den angivne e-mailadresse er en fælles, som benyttes af alle i firmaet ved sikker e-mail, eller om det er en, som man alene selv vil benytte”. Vi anbefaler som nævnt ovenfor, at I afklarer jeres interne forretningsgange, før I beslutter jer for, hvilke mailadresser I melder ind som sikker mail til Advokatsamfundet.

Har I spørgsmål eller kommentarer,  er I velkomne til at kontakte os på mailadressen digital@danskeadvokater.dk.
 

she

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21