Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


24-10-2011
Fagdagene: Se billederne fra arrangementet

Danske Advokaters Fagdage, der blev afholdt på Crowne Plaza på Amager den 5.-6. oktober blev med 234 deltagere en ubetinget succes.

Du kan se en billedserie fra Fagdagene ved at klikke her.

Den bærende ide bag konceptet er, at advokater over to dage kan optjene op til 18 kursuslektioner i et komprimeret forløb. En del af kurserne var tilrettelagt som opdateringskurser inden for klassiske juridiske discipliner, og mange erfarne advokater benyttede sig af muligheden for at blive ajourført. Andre kurser omhandlede nye temaer som CSR eller mere bløde emner, men var også velbesøgte. Det gjaldt f.eks. kurset om Stemme og Kropssprog.

Danske Advokater er i fuld gang med at evaluere Fagdagene og modtog mange positive tilbagemeldinger. De vendinger, der går igen, er: ”Godt koncept med mange valgmuligheder”, ”fint med et koncentreret forløb” og ”god opdateringsmulighed for både generalistadvokater og specialistadvokater”. Men der var også enkelte kritikpunkter, og dem vil der naturligvis blive fuldt op på.

I Danske Advokater er holdningen klar. ”Fagdagene er kommet for at blive. Nu skal vi lige have evalueret forløbet, og så vender vi tilbage med hvor og hvornår, det bliver,” siger vicedirektør Helle Ahlenius Pallesen.
hpa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>