Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


27-10-2011
Danske Advokater klar med ny publikation: Kvartalsstatistik

Danske Advokater lancerer nu første udgave af Kvartalsstatistikken, som fire gange om året samler op på den seneste udvikling i branchen set fra tallenes verden. I denne udgave er der,  ud over fokus på den seneste udvikling i omsætningen, et estimat på privatmarkedets størrelse, demografiudviklingen på jurauddannelsen samt forskellige branchers produktivitet.

Omsætning stiger med en halv mia. kr.
Tal fra Danmarks Statistik viser, at omsætningen i de første otte måneder af 2011 er 475 mio. kr. højere end i samme periode sidste år. En del af forklaringen skal findes i ophævelsen af momsfritagelsen for ejendomsadministration, som statistikken ikke tidligere indeholdt. Dog viser en fremskrivning af udviklingen baseret på tal for de seneste 12 måneder stadig en real fremgang i omsætningen på 392 mio. kr., svarende til en vækst på 3,6 pct. Omsætningen i 2011 forventes samlet set at blive 11,3 mia. kr.

Ejendomshandel dominerer privatmarkedet
Danske Advokater har i denne udgave af Kvartalsstatistikken samtidig estimeret størrelsen af privatmarkedet. I 2010 vurderes det til at være knap 2 mia. kr., hvoraf rådgivning i forbindelse med ejendomshandel udgør langt den største andel. Således udgør det 44 pct. af privatmarkedet, svarende til 861 mio. kr. i 2010.
Størstedelen af de studerende, som opnåede titlen cand. jur. i 2010, var kvinder. Dermed fortsætter udviklingen i kønsfordelingen blandt nyuddannede jurister, da andelen af kvinder siden 2007 har været over 60 pct.
Sluttelig betegner en analyse fra det, der tidligere hed Økonomi- og Erhvervsministeriet, advokatbranchen som værende en højproduktiv branche med lav vækst i arbejdsproduktiviteten. Analysen viser tillige væsentlige forskelle i produktiviteten mellem advokat- og revisionsvirksomhederne.
Læs Kvartalsstatistikken her
ofa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>