Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


22-11-2011
Danske Advokater: Penge til retshjælp det første af mange skridt

Danske Advokaters hilser det velkommen, at regeringens finanslovsaftale med Enhedslisten styrker retshjælpen til udsatte grupper med 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Men Danske Advokaters formand, Lars Svenning Andersen, understreger samtidig, at initiativet blot må ses som det første af en række skridt, der skal tages med henblik på at få hele retshjælps-området til at fungere mere hensigtsmæssigt.
 
”Det er altid glædeligt, når der afsættes midler til, at udsatte grupper kan få en bedre retshjælp. Men der er lang vej endnu at gå, før der er rettet op på tidligere tiders forsømmelser, og det aktuelle tiltag løser ikke de grundlæggende problemer i forbindelse med offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring,” siger Lars Svenning Andersen.
 
Øget støtte til retshjælpskontorer
Regeringen og Enhedslisten enedes i weekenden om at styrke retshjælpen for udsatte grupper i med i alt 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt de to år til øget støtte til retshjælpskontorer. Samtidig vil tildelingskriterierne i forhold til etablering af nye retshjælpskontorer blive ændret, så der bliver bedre mulighed for at etablere flere retshjælpskontorer i samme by, og således, at der i godkendelsesproceduren kan lægges vægt på, om retshjælpskontoret etableres i et område med sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer.
 
Der findes i dag cirka 20 private retshjælpsinstitutioner, som modtager tilskud fra Civilstyrelsen i blandt andet København, Århus, Odense, Esbjerg, Silkeborg, Skive og Kolding. De private retshjælpsinstitutioners rådgivning er typisk mere omfattende end advokatvagternes, da der her normalt også vil kunne udfærdiges skriftlige henvendelser. Herudover findes der private retshjælpsinstitutioner, der ikke modtager tilskud fra Civilstyrelsen, men som typisk yder rådgivning med hjælp fra private sponsorer. 
 
Penge til opsøgende arbejde
De to parter er endvidere enige om, at den eksisterende rådgivning i asylcentrene, som varetages af Dansk Flygtningehjælp, styrkes med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Formålet er bl.a. at sikre mere og bedre rådgivning af asylansøgere.

Aftaleparterne noterer sig endvidere, at der som led i aftalen om udmøntning af satspuljen i 2012 er afsat 2 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til Gadejuristen, der er en opsøgende retshjælp, hvor der ydes rådgivning primært på Vesterbro i København samt i Odense og Aarhus.

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19