Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


12-12-2011
Økonomisk Ugebrev: Advokater: Konkurrence giver lavere priser

Ugebrevet beskæftigede sig med EU-kommissionens forslag om, at revisionskoncernerne ikke på samme tid må sælge revision og rådgivning til virksomheder. I den anledning havde Ugebrevet interviewet administrerende direktør Paul Mollerup, Danske Advokater, for at få advokatbranchens syn på forslaget. Vinklen var, at Danske Advokater er helt uenig med revisorerne om, at forslaget vil gøre rådgivning dyrere. Danske Advokater ser tværtimod gode muligheder for, at erhvervsvirksomhedernes rådgivningspriser vil falde. ”Ved en opsplitning vil revisorerne skulle opgive at rådgive de store erhvervskunder, og det vil jo skabe langt mere konkurrence blandt rådgiverne, også dem, der ikke er revisorer. Ofte har det jo været meget belejligt for virksomhederne blot at hente den nødvendige rådgivning hos den faste revisor. Men rådgivningsopgaverne sættes jo sjældent i et åbent udbud, så faktisk ved virksomhederne ikke, om de får de bedste og billigste løsninger,” sagde Paul Mollerup bl.a. til Økonomisk Ugebrev.
Og han fortsatte: ”Hvis revisorerne tvinges til at afgive en stor del af deres rådgivningsforretning til andre rådgivere, vil det kunne give grobund for at rådgivningsbranchen får nogle større nichevirksomheder med stærkere specialkompetencer. Det er jo ikke givet, at revisorerne er bedst til det hele. I stedet kunne mindre og mellemstore rådgivningsfirmaer med specialistkompetencer byde ind på opgaverne. Og der kunne det godt tænkes, at den øgede konkurrence ville give skarpere priser, samtidig med, at rådgiverne faktisk havde specialistviden, som det store revisionsfirma ikke kan tilbyde. Der findes jo mange dygtige managementkonsulenter og IT-konsulenter, men det ville også kunne professionalisere rådgivningsmarkedet yderligere med et brud på revisorernes stærke markedsposition.”


 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19