Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


06-02-2012
Minister imødekommer advokater vedr. uvildige undersøgelser

Erhvervs- og vækstministeren har i december sidste år fremsat et større samlelovforslag - nr. L 59 - som opfølgning på den finansielle krise
Både i forbindelse med høringsprocessen og efter lovforslagets fremsættelse for Folketinget har Danske Advokater og Advokatsamfundet peget på nogle betænkeligheder i forhold til en foreslået ændring af den bestemmelse i § 347 b i lov om finansiel virksomhed, der handler om gennemførelse af uvildige undersøgelser af forhold i en finansiel virksomhed ved f.eks. en advokat. Den foreslåede lovændring indebærer, at det fremover vil være den finansielle virksomhed – og ikke som i dag Finanstilsynet – der vil være aftalepart i forholdet til den sagkyndige undersøger. Lovændringen er begrundet i hensynet til at sikre fortrolighed omkring undersøgelserne – en fortrolighed, som ministeren ikke mener at kunne opretholde med Finanstilsynet som aftalepart, da det kan være nødvendigt at annoncere visse typer undersøgelser som følge af udbudsreglerne.

Foretræde for udvalg
Senest var de to organisationer den 31. januar d.å. i foretræde i Folketingets Udvalg for Erhverv, Vækst og Eksport. I forlængelse af foretrædet har Danske Advokater og Advokatsamfundet i en fælles henvendelse til udvalget anbefalet, at denne del af lovforslaget udsættes. Alternativt har vi foreslået, at undersøgeren alene har pligt til at holde den finansielle virksomhed, der har antaget undersøgeren, orienteret om undersøgelsen, og at det derefter påhviler virksomheden at holde Finanstilsynet orienteret om de undersøgelser, der foretages. Vores ønske har været at finde frem til en ramme for gennemførelsen af sådanne undersøgelser, der sikrer, at advokater også i fremtiden kan påtage sig hvervet som undersøger, uden at der kan opstå tvivl om advokatens relation til klienten og fortroligheden i forhold til denne.

Minister positiv over for ændring
Nu fremgår det af et svar af 3. februar fra erhvervs- og vækstministeren, at han er positiv over for at imødekomme de to foreninger ved at fremsætte et ændringsforslag, der sikrer, at advokater vil kunne agere som uvildig undersøger.

Du kan læse svaret her

Tidsplanen for den videre behandling af samlelovforslaget er som følger: 3. behandlingen er planlagt til den 23. februar med henblik på, at bl.a. denne del af forslaget kan træde i kraft den 1. marts d.å.

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19