Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


09-03-2012
Domsstolsstyrelsen har valgt spor i sikker mail-strategi

Siden efteråret 2011 har det været muligt at sende og modtage sikker post mellem advokatvirksomhederne og retterne ved brug af en sikker mailadresse med tilknyttet offentligt certifikat, som er registreret i Advokatsamfundets advokatnøgle. Der er dog mange advokatvirksomheder, der oplever ganske store byrder i forbindelse med håndteringen af sikre mails modtaget i deres virksomhed, når de skal videre til rette vedkommende i virksomheden og integreres i virksomhedens advokatsystem. Danske Advokater har derfor siden før jul arbejdet på at finde løsninger, der kunne lette håndteringen af sikker mail for den enkelte virksomhed - som vi tidligere har orienteret om.

Styrelsen vælger Offentlig Digital Post
Domstolsstyrelsen har nu oplyst, at den ønsker at følge den offentlige strategi med obligatorisk offentlig digital post, hvor alle virksomheder og private tildeles en mailboks, som det i dag kendes fra e-boks. Regeringen har for øjeblikket lovforslaget om obligatorisk offentlig digital post i høring, og vi har indsat links til de relevante informationer nedenfor.

Det betyder i praksis, at retterne som andre offentlige instanser fra en given dato (formentlig fra en gang i 2013) vil kunne sende alt digitalt til virksomheden, som af det offentlige er tildelt en digital postkasse, hvor der automatisk er sikkerhed for, at personfølsomme data er fremsendt korrekt. Det bliver over for os oplyst, at det er muligt for virksomheder at videresende modtaget digital post fra den offentlige digitale postkasse til virksomhedens eget mailsystem.

Nuværende set-up fortsætter
Vi arbejder nu på at få afklaret, om det er muligt at få flere mailadresser til en virksomhed, men umiddelbart lægger lovudkastet om offentlig digital post op til én - og kun én - digital postkasse pr. CVR nummer. 

Domstolsstyrelsen fortsætter med det nuværende set-up, hvor man kan sende signerede og krypterede mails direkte til retterne og tilsvarende modtage krypterede mails fra retterne på de mailadresser, som de enkelte advokater har opgivet til Advokatsamfundet.

Ikke løbende opdatering
Retterne oplyser, at de ofte har problemer med at sende krypterede mails til advokatvirksomheder, selv om disse har oplyst en sikker mailadresse til Advokatsamfundet.  Det kan skyldes, at det certifikat, der er tilknyttet mailadressen, ikke er offentligt tilgængeligt. Et certifikat skal gøres offentligt tilgængeligt, når det oprettes, for at kunne benyttes til sikker kommunikation med retterne. Alle offentligt tilgængelige certifikater kan ses på www.certifikat.dk, idet vi dog er blevet opmærksomme på, at listen desværre ikke opdateres løbende, hvilket vi har påtalt over for Digitaliseringsstyrelsen.

Styrelsens valg har klare ulemper
Er dit certifikat ikke offentligt tilgængeligt, skal du følge den vejledning, som ligger her:

At Domstolsstyrelsen har valgt af at satse på offentlig digital post betyder, at muligheden for at kommunikere digitalt med retterne ved brug af såkaldte ”tunnelmails” ikke realiseres. Advokatvirksomheder kan derfor ikke koble sig på en løsning hos en udbyder af ”tunnelmails”.

Vores anbefaling
Vi anbefaler derfor, at vore medlemsvirksomheder fortsat kun benytter modellerne med brug af medarbejdercertifikater tilknyttet advokaters mailadresser eller en fælles mailadresse i advokatvirksomheden med brug af et virksomhedscertifikat.

  • Domstolsstyrelsen har selv et afsnit om sikker mail på deres hjemmeside som kan ses her

Du kan læse mere og få meget mere hjælp vedr. sikker mail med retterne, bl.a. i form af en tjekliste på vores hjemmeside her

she

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21