Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


21-10-2012
Økonomisk Ugebrev: Interessekonflikter volder stigende problemer

Ugebrevet bragte sin brancheanalyse af advokatbranchen. I den sammenhæng optrådte en artikel om interessekonflikter. Ugebrevet omtalte Danske Advokaters etik-udvalg og vores supplerende bemærkninger og fortolkningsbidrag.

Mediet fastslog, at Danske Advokater ikke sigter mod at udarbejde egne etiske regler, men at vi fortsat ønsker et fælles regelsæt for alle advokater udarbejdet i Advokatsamfundets regi. Administrerende direktør Paul Mollerup blev citeret for følgdende: ”Det er vigtigt, at reglerne kan anvendes i den praktiske hverdag. Advokatfirmaerne anvender i dag meget tid og mange ressourcer på at forholde sig til de advokatetiske regler omkring interessekonflikter. Det er vigtigt, at vi har nogle regler, der fungerer i praksis. I dag er der flere gråzoner, hvor der ikke er fuld klarhed om, hvordan reglerne skal forstås”.

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19