Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


07-05-2013
Nye regler for voldgiftssager

Voldgiftsinstituttet har pr. 1. maj 2013 vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager.

Blandt de væsentligste ændringer er:

  • Voldgiftsretten kan afsige separat voldgiftskendelse om refusion af sikkerhedsstillelse fra en ikke-betalende part, jf. reglernes § 6, stk. 2.
  • Voldgiftsretten kan bestemme, at en part skal stille sikkerhed for den anden parts advokatomkostninger, jf. reglernes § 6, stk. 8. 
  • Der kan ske sammenlægning af krav og nye parter kan indtræde i vold¬giftssagen, jf. reglernes § 9. 
  • Voldgiftsretten skal som udgangspunkt bestå af en enkelt voldgiftsdommer, medmindre parterne eller instituttets formandskab bestemmer andet, jf. reglernes § 10. 
  • Voldgiftsretten kan efter anmodning fra en part træffe beslutning om at parterne skal opretholde fortrolighed vedrørende behandlingen af vold¬giftssagen, jf. reglernes § 18, stk. 7. 
  • Særlige regler om udpegning af midlertidige voldgiftsdommere til at forestå pro¬ces¬¬¬sen vedrørende bevisoptagelse forud for indledningen af voldgifts¬sagen, jf. reglernes bilag 2. 
  • Særlige regler om udpegning af hastevoldgiftsdommere til at træffe afgø¬relse om foreløbige retsmidler forud for indledningen af voldgiftssagen, jf. reglernes bilag 3.

Du kan se alle de nye regler her
 


 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19