Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


18-09-2013
Nyhed fra Domstolsstyrelsen: Hjælp retten med effektiv telefonforkyndelse

Som advokat kan du hjælpe retten ved at sætte modpartens telefonnummer på stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer mv., hvis modparten ikke er repræsenteret ved advokat. På den måde er du med til at gøre den nye forkyndelsesform effektiv. 

Pr. 1. juli 2013 blev telefonforkyndelse indført i retsplejeloven som ny forkyndelsesform. Retterne vil i den kommende tid opsamle erfaringer med telefonforkyndelse inden for en række forskellige sagstyper. 

Det vil være en stor hjælp for retten, hvis advokaterne forsyner stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer mv. med et telefonnummer på modparten, hvor denne ikke er repræsenteret ved advokat. 

Telefonforkyndelse sker i praksis ved, at retten eller stævningsmanden tager telefonisk kontakt til den person, der skal ske forkyndelse for, og giver meddelelsen telefonisk, hvorefter meddelelsen med bilag sendes til den pågældende sammen med en bekræftelse på forkyndelsen. 

Domstolene forventer, at telefonforkyndelse i mange tilfælde vil være mere effektiv end stævningsmandsforkyndelse, men der er også sager, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at forkynde telefonisk. Desuden kan telefonforkyndelse ikke bruges i forhold til juridiske personer. 

Det er – som hidtil – retten, der træffer beslutning om forkyndelsesform, herunder om man vil forsøge at forkynde telefonisk.
 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19