Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


02-10-2013
Lovprogrammet for Folketingsåret 2013/14

Folketingsåret 2013/14 begyndte i går tirsdag den 1. oktober 2013. Af mere tværgående interesse i statsministerens åbningstale kan nævnes regeringens hensigt om at gennemgå og forbedre virksomhedernes rammevilkår. Statsministeren sagde i den forbindelse, at regeringen vil arbejde mod bedre regulering, enklere regler og skarpere konkurrence. Herudover fokuserede statsministeren bl.a. på spørgsmålet om EU-patent og en fælles patentdomstol.

 

Regeringens lovprogram indeholder en bred vifte af forskellige lovgivningsinitiativer i den nye samling. Af mere tværgående interesse for advokater kan fremhæves nogle ændringer af retsplejeloven m.fl. som opfølgning på anbefalingerne fra Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene og Udvalget om varetagelse af Skiftesagsbehandlingen m.v., hvor Danske Advokater er repræsenteret. Herudover fremsættes der i oktober også et forslag om lov om erhvervsdrivende fonde, der har til hensigt at modernisere fondslovgivningen. Der er tale om opfølgning på Erhvervsfondsudvalgets rapport fra december 2012. Herudover kan nævnes et lovforslag om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, hvor det er tanken at gennemføre enklere og mere gennemsigtige regler for ejendomsmæglere.

Du kan se hele lovprogrammet her

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Helle Hübertz Krogsøe.
 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19