Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-10-2013
Nyhed fra Erhvervsstyrelsen: Nu bliver det nemmere at starte, ændre og lukke virksomhed

En ny løsning gør, at det er blevet lettere for en række virksomhedstyper at ændre, starte eller lukke deres virksomhed. Løsningen giver brugerne tre formålsbestemte indgange på Virk.dk.

 

Løsningen sparer tid for såvel den enkelte virksomhedsejer som de professionelle aktører – fx advokater og revisorer – der opretter, lukker og foretager et hav af ændringer på vegne af deres klienter.

 

Den nye løsning tilbyder først og fremmest et mere brugervenligt forløb for registreringer af ændringer og ophør af virksomhed. Det betyder, at brugerne allerede undervejs i indtastningen bliver gjort opmærksom på fejl og uhensigtsmæssigheder. Med færre fejl i indberetningerne opleves et mere smidigt registreringsforløb og flere straksafgørelser. Samtidig mindskes antallet af sager, der skal sagsbehandles manuelt. Derfor reduceres sagsbehandlingstiden, og virksomhederne skal bruge kortere tid på at efterleve krav fra det offentlige.

 

Endeligt giver løsningen mulighed for, at kunderne kan følge status på deres sag.


Løsningen gælder for disse virksomhedsformer: 
 

  • interessentskaber og kommanditselskaber med personlig hæftelse
  • andre udenlandske virksomheder
  • partrederier
  • visse typer af fonde og foreninger
  • visse A.M.B.A.-selskaber 
  • selvejende institutioner
  • andelsboligforeninger
  • folkekirkelige institutioner 
  • frivillige foreninger


Løsningen indeholder en række nye funktionaliteter. Det er eksempelvis muligt for personligt ejede virksomheder at starte, ændre og lukke administrative SE-enheder digitalt. Desuden kan personligt ejede virksomheder digitalt søge om eksempelvis frivillig moms registreret ved udledning af fast ejendom og om frivillig kortere afregning af moms.

 

Frivillige foreninger kan skifte driftsform til foreninger, hvis de registreres for en eller flere pligter over for det offentlige – uden at dette indebærer et nyt CVR-nummer. Omvendt kan en forening omdannes til en frivillig forening, hvis den ikke længere har pligter overfor det offentlige. CVR-nummeret opretholdes også i disse tilfælde.

Se løsningen på virk.dk

Læs mere på erhvervsstyrelsen.dk 


 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19