Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


23-10-2013
Skifteretterne centraliseres ikke – de digitaliseres

Skifteretterne skal digitaliseres, men ikke centraliseres. Det er konklusionen i en helt ny redegørelse fra Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen. Danske Advokater har været med i udvalget og er godt tilfreds med resultatet.

 

Danske Advokaters medlem af udvalget, bestyrelsesmedlem, Anne Broksø siger: ”Udvalget har fået lavet en grundig analyse og har overvejet skiftesagsbehandlingen. Det gælder med hensyn til spørgsmålet om centralisering eller regionalisering af skifteretternes virke, digitalisering samt bedste praksis og procesoptimering. Vi har i udvalgsarbejdet bl.a. haft fokus på, hvad det vil betyde for borgernes og virksomheders retssikkerhed og for vores egen branche og advokatens arbejde med denne type af sager, og på, at det fremover sikres, at sagsbehandlingen er både effektiv og af høj kvalitet. Vi bidrager gerne med input til et videre analysearbejde om digitalisering.”

 

Sammenfattende er det udvalgets opfattelse, at der ikke har kunnet påvises forhold, hverken af kvalitativ eller økonomisk karakter, som efter en samlet vurdering med afgørende vægt taler for en centralisering eller en regionalisering af skifteretternes virke. Udvalget anbefaler således, at varetagelsen af skiftesagsbehandlingen fortsat sker ved samtlige byretter og Sø- og Handelsretten i samme omfang som i dag.
Samtidig finder udvalget overordnet set, at der er behov for en øget og mere tidssvarende it-understøttelse af den nuværende sagsbehandling på skiftesagsområdet, som vil muliggøre digital kommunikation med borgere og andre myndigheder. Digitaliseringen skal dog samtidig på en enkel måde sikre, at den efter udvalgets opfattelse ikke ubetydelige gruppe af brugere af skifteretten, som ikke kan gøre brug af en digitaliseringsløsning, gives mulighed for telefonisk eller fysisk kontakt med skifterettens personale. Der bør efter udvalgets opfattelse iværksættes en konkret og detaljeret teknisk analyse af muligheden for at gennemføre ikke alene en simpel men gennemgribende digitalisering af skiftesager for at gøre det muligt at træffe en afgørelse om, hvorvidt der kan og bør gennemføres en yderligere digitalisering af skiftesagsbehandlingen og i hvilket omfang.

 

Herudover har udvalget overvejet andre aspekter af skiftesagsbehandlingen med henblik på bedre og mere effektiv skiftesagsbehandling. Drøftelserne om disse spørgsmål har koncentreret sig om to hovedpunkter: En drøftelse af muligheden for at udbrede bedste praksis i alle skiftesagsformer til alle skifteretter og en drøftelse af en række andre konkrete procesoptimeringsforslag.

 

Du kan læse mere om arbejdet og justitsministerens kommentarer her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19