Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


05-11-2013
Bekendtgørelse om ikrafttræden af ændringer i selskabsloven

Ved lov nr. 616 af 12. juni 2013 blev der vedtaget en række ændringer af selskabsloven og en række andre love.

 

Den 1. januar 2014 forventes en række af disse ændringer at træde i kraft. Det drejer sig bl.a. om nedsættelsen af kapitalkravet til anpartsselskaber, grænseoverskridende flytning af hjemsted og stiftelse og registrering af iværksætterselskaber. Erhvervsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen om ikrafttræden af de konkrete ændringer vil blive udstedt i starten af december 2013.

 

Se hovedpunkterne i de bestemmelser, der træder i kraft, og de bestemmelser, der ikke træder i kraft, her. 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19