Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


22-11-2013
Nyt om digital tinglysning

Efter workshops hos Tinglysningsretten har vi flere relevante nyheder.

 

Overblik over hjælp med tinglysning

Tinglysningsretten arbejder løbende med at forbedre deres informationer til brugerne af tinglysning.dk. Vi har samlet og ajourført de relevante genveje.

Danske Advokaters side om digital tinglysning

Se ændringer efter opdateringen i weekenden 23-24/11

 

Tinglysningsafgift

Tinglysningsretten har gjort opmærksom på, at det er Skat, der er afgiftsmyndighed. Det vil sige, at en afgift senere kan blive ændret af Skat. Hvis en anmeldelse kan klares i én anmeldelse, skal dette ske for at undgå at blive pålagt tinglysningsafgift for hver anmeldelse, hvis man har foretaget anmeldelsen i flere omgange og blot påpeget, at der kun skal betales stempelafgift første gang.

E. B. Tinglysningsafgift vejledning hos Skat

 

Benyt RSS-feed fra Tinglysningsretten

Tinglysningsretten udsender ikke nyhedsmails, man kan abonnere på. Vi anbefaler derfor, at man tilmelder sig deres RSS-feed for at få automatiske nyheder, når Tinglysningsretten har nyheder på deres hjemmeside.

Få nyheder fra Tinglysningsretten med RSS-feed

 

Fuldmagter

Vi anbefaler alle at benytte fuldmagter i digital version på tinglysning.dk, hvis man har behov for en fuldmagt. På den måde registreres de korrekte oplysninger; der er dermed ikke behov for at scanne fuldmagten og hermed er der mindre risiko for fejl.

Se vejledninger om fuldmagter

 

Ny skiftefuldmagt

Domstolsstyrelsen har i august måned offentliggjort en ny skiftefuldmagt. Skiftefuldmagten er rettet til efter ønske fra Tinglysningsretten, således at den i højere grad end tidligere tager højde for, om der skal tinglyses noget i forbindelse med dødsbobehandlingen.

Ny skiftefuldmagt 

 

Udvalgte kendelser

Tinglysningsretten omtaler udvalgte kendelser, som, de vurderer, har generel interesse. De kan ikke vise hele kendelsen, men omtaler kort, hvor der kan være principielle forhold, der måske betyder ændringer ved anmeldelse af digital tinglysning.

Bl.a. omtales en kendelse fra Højesteret den 12. november 2013 vedrørende et debitorskifte på et ejerpantebrev efter tvangsauktion, hvori det nu er afklaret, at auktionskøberen kan få tinglyst debitorskifte på ejerpantebrevet uden den tidligere ejers underskrift.

Det er i tvivlstilfælde interessant, også for Tinglysningsretten, at få afklaret retspraksis i en evt. kæresag.

Afsnit om kendelser hos Tinglysningsretten

 

Ændringer i håndteringen af geografisk stedfæstelse fra 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 ændres den måde, som staten digitalt håndterer geografisk stedfæstelse af tinglyste servitutter. Den nuværende stedfæstelsesbase lukkes, og Tinglysningsretten overvejer for øjeblikket sammen med Landinspektørforeningen og andre relevante parter, hvordan man fremadrettet kan tilbyde en bedre, nøjagtigere og mere brugervenlig geografisk stedfæstelse.

Nyhed fra Tinglysningsretten

 

Vigtigt at tinglyse efter behov

I forbindelse med Tinglysningsrettens og Danske Advokaters netop afholdte workshops kom det frem, at flere og flere har mere fokus på at anmelde, således at tinglysningen gennemføres, end på formålet med tinglysningen.

Vær opmærksom på det!
 

she
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21