Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


18-02-2014
Vi biintervenerer i sag om moms på sagsomkostninger

Danske Advokaters bestyrelse har besluttet, at Danske Advokater skal anmode om at biintervenere i et kæremål ved Østre Landsret. Kæremålet drejer sig om, hvorvidt tilkendte sagsomkostninger til et forsikringsselskab skal tillægges moms eller ej. Den bagvedliggende sag drejer sig om en person, der havde en tvist med et forsikringsselskab. Tvisten blev forligt og byretten tilkendte i den forbindelse sagsomkostninger til forsikringsselskabet – men uden moms. Forsikringsselskabet, der var repræsenteret af en ansat advokat, kærede denne afgørelse til Østre Landsret, da det var uenig i, at de tilkendte sagsomkostninger ikke skulle tillægges moms. Udgangspunktet er nemlig, at moms medregnes, hvis den part, der skal have tillagt sagsomkostninger, ikke er momsregistreret. Den gældende praksis, hvor alle ikke-momsregistrerede vindende parter får tilkendt sagsomkostninger med moms – uanset om de har haft en momsudgift eller ej – medfører reelt, at det er mere lukrativt for forsikringsselskaber m.fl. at ansætte egne advokater i stedet for at købe ydelserne eksternt hos advokater. ”Danske Advokater mener, at byrettens afgørelse om at tilkende sagsomkostninger uden moms er korrekt og ganske nuanceret, fordi forsikringsselskabet var repræsenteret ved en ansat advokat. Forsikringsselskabet havde med andre ord ikke en udgift til moms. Det ville det derimod have haft, hvis det havde været repræsenteret ved en ekstern advokat. Hvis det sidste havde været tilfældet, skulle forsikringsselskabet selvfølgelig være tilkendt sagsomkostninger inklusiv moms. Derfor bør den nuværende praksis ændres, så en lige og fair konkurrence sikres”, siger formanden for Danske Advokater, Lars Svenning Andersen.

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19