Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


12-03-2014
Borgernes retssikkerhed står over hensynet til kontrol

Jyllands-Posten bragte den 8. marts 2014 nedenstående indlæg, som er skrevet af Danske Advokaters adm. direktør, Paul Mollerup, generalsekretær i Advokatsamfundet, Torben Jensen og John Bygholm, der er formand for skatteudvalget i FSR.
 

Der er i dag alt for mange steder i lovgivningen, hvor hensynet til myndighedernes kontrol fylder mere end hensynet til borgernes retssikkerhed. Myndighederne har her mulighed for at foretage forskellige former for tvangsindgreb over for borgerne uden dommerkendelse.
 

Det seneste eksempel er Skats mulighed for at foretage kontrol på privat ejendom, som blev indført af Folketinget i sommeren 2012. Loven betyder, at Skat uden at skulle have tilladelse fra en dommer kan tiltvinge sig adgang til privat ejendom, hvis der »synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter«, som det hedder.


Kræver en dommerkendelse

Loven er endnu et indgreb i privatlivets fred, som ellers er en grundlovssikret ret. Det er grundloven, der sætter grænser for, hvilke indgreb offentlige myndigheder kan tillade sig at foretage i folks privatliv, og udgangspunktet er, at det kræver en dommerkendelse, før man krænker privatlivets fred.
 

Vi ved, at det kræver en vis form for kontrol at sikre, at reglerne i samfundet bliver overholdt.
 

Det gælder især på skatteområdet, hvor skatteindtægterne er med til at finansiere alt fra sygehuse til skoler. Omvendt er det helt afgørende i et retssamfund, at den enkelte borgers retssikkerhed opretholdes og sikres.

Balance mellem mål og midler

Sort arbejde og andre former for skatteunddragelse skal begrænses mest muligt, men ikke på bekostning af borgeres og virksomheders grundlæggende retssikkerhed.
 

Der skal være balance mellem mål og midler. Det er for os klart, at hensynet til en effektiv og billig kontrol fra Skats side ikke kan opveje det overgreb, som borgernes retssikkerhed udsættes for i denne sammenhæng.
 

Vi er derfor bekymrede for den tendens, der har vist sig tydeligere de seneste år, hvor borgernes retssikkerhed trædes under fode for at gøre det lettere for Skat i nogle tilfælde at kontrollere eller få penge i statskassen.
 

Borgere berøvet en klageadgang

Derfor opfordrer vi politikerne til at være mere opmærksomme over for de retssikkerhedsmæssige konsekvenser, som et lovforslag kan have, herunder både at have mere fokus på og være mere kritiske over for, hvilke beføjelser man tildeler Skat.
 

Der vedtages til stadighed nye love, der indebærer en forringelse af retssikkerheden. Som eksempler kan nævnes indførelsen af den nye klagestruktur på skatteområdet, hvor borgerne blev berøvet en klageadgang, og hvor den i øvrigt velfungerende Landsskatterets struktur blev ændret.
 

Konference om retssikkerhed

Mange af de problemer, vi har påpeget på de afholdte retssikkerhedskonferencer i 2009 og 2011, er stadig ikke løst. Der er fortsat ikke omkostningsgodtgørelse til udgifter til sagkyndig bistand til juridiske personer, og Skatteministeriet indbringer i stigende grad sager, som skatteyderne har vundet ved Landsskatteretten, for domstolene.
 

Retssikkerhed er et vigtigt samfundsmæssigt element, og derfor afholder Advokatsamfundet, Danske Advokater og Foreningen for Statsautoriserede Revisorer en konference om retssikkerhed på skatteområdet tirsdag den 11. marts.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19