Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


17-03-2014
Vi har indflydelse på den europæiske regulering

For at styrke den danske indsats i den fælleseuropæiske advokatorganisation CCBE samarbejder Advokatsamfundet og Danske Advokater. Samarbejdet betyder, at Danske Advokater inddrages i de opgaver, der relaterer sig til de branchepolitiske sager, der behandles i det europæiske advokatsamarbejde. For at fremme samarbejdet og vidensdelingen mellem organisationerne og de implicerede aktører mødes alle repræsentanter fra CCBEs danske delegation, komiteer og arbejdsgrupper og Danske Advokaters internationale udvalg løbende til en drøftelse af principielle eller tværgående emner af relevans for det europæiske advokatsamarbejde.

Læs her, hvad CCBE arbejder med i 2014.

 

uwk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13