Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


31-03-2014
Advokaters økonomiske uafhængighed sikrer klienterne

Produktivitetskommissionen har i dag foreslået, at ejerskabsrestriktioner – eksempelvis inden for advokatbranchen – i videst muligt omfang skal fjernes. En liberalisering må ikke gå ud over forbrugerne, advarer Danske Advokater.

 

Advokater skal kun være drevet af én interesse – nemlig at sikre klienternes interesser bedst muligt. Derfor er der regulering, som sikrer, at advokater er økonomisk uafhængige. Det påpeger Danske Advokaters adm. direktør, Paul Mollerup.

 

”Det er et afgørende grundprincip i et retssamfund, at en advokat kun må have sine klienters interesse for øje. Derfor er der regler for ejerskabsstrukturer i advokatbranchen verden over. I Danmark er det sådan, at op til 10 procent af en advokatvirksomhed må ejes af ikke-advokater, hvis de vel at mærke arbejder i firmaet. Sammenlignet med andre vestlige lande er de danske ejerskabsforhold blandt de mest liberale. Reguleringen sikrer, at advokater er økonomisk uafhængige og kun har klientens interesse for øje”, siger direktøren og understreger:

 

”Hvis man åbner for eksterne ejere, ville denne beskyttelse af klienterne ikke længere være til stede. I tilfælde af, at eksempelvis en kapitalfond eller en investeringsbank, der har mange andre kapitalinteresser, købte en dansk advokatvirksomhed, ville der givet opstå situationer, hvor klienten risikerer ikke at få en rådgivning, som alene er båret af klientens interesser . Hvis en klient eksempelvis skulle føre en sag mod en bestemt virksomhed/branche, som advokatvirksomhedens ejere har store kapitalinteresser i, er der risiko for, at advokatens uafhængighed bliver sat under pres, og i den sammenhæng er der kun én taber: Klienten”, lyder advarslen.

 

Paul Mollerup pointerer, at der er bred enighed i Europa og USA om, at der er behov for regulering af ejerskabsstrukturerne i advokatfirmaer. ”Med de nuværende regler sikres klienterne, samtidig med at der er mulighed for at få et vist eksternt ejerskab i branchen på en måde, der ikke sætter advokaterne og dermed også klienterne i en uhensigtsmæssig situation”, siger han og tilføjer:

 

”Dertil kommer, at det er yderst tvivlsomt, hvorvidt en liberalisering af ejerskabsformerne vil medføre øget produktivitet i advokatbranchen, der under de nu værende regler har haft en produktivitetsfremgang på hele 37 procent i faste priser fra 2000-2011, hvilket vel at mærke er mere end produktivitetsvæksten i resten af erhvervslivet som helhed”, forklarer Paul Mollerup.

 

Det gør Produktivitetskommissionen også selv opmærksom på i sin delrapport. På side 108 i står således: ”Det er dog vanskeligt at opgøre, hvor meget ejerskabsrestriktionerne betyder for branchens produktivitet. De fem største danske advokatvirksomheder er således ikke mindre end de fem største i Sverige. Det tyder ikke på, at de danske ejerskabsrestriktioner afholder virksomhederne fra at konsolidere sig”. Advokatbranchen har i dag et af landets højeste produktivitetsniveauer sammenlignet med andre brancher.

 

Bortset fra regulering af ejerskabsforholdene, og at man i de fleste sager skal være advokat for at gå i retten, er advokatbranchen en fuldstændig liberaliseret branche med fri konkurrence og prisfastsættelse af rådgivningsydelser, hvilket konkurrencen med andre rådgivergrupper – eksempelvis revisorer – bevidner.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19