Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


09-04-2014
Appelgrænsen hæves til 20.000 kr.

Justitsministeren har netop fremsat et samlelovforslag med forslag til en række ændringer under overskriften mere effektiv sagsbehandling ved domstolene. Lovforslaget udmønter og følger op på bl.a. anbefalinger fra Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene og Udvalget om varetagelse af skiftesagsbehandlingen samt Retsplejerådets betænkning om syn og skøn.

”Det glæder mig, at appelgrænsen alene bliver forhøjet til 20.000 kr. Vi er optaget af, at de ressourcer, som potentielt frigives ved at gennemføre forslagene, bliver ved domstolene, så vi kan få bragt sagsbehandlingstiderne ned, da vi stadig har en markant udfordring i forhold til de civile sager. Vi vil samtidig søge at involvere os i det videre arbejde bl.a. om digitaliseringsløsninger på området”, siger formanden for Danske Advokater, Lars Svenning Andersen.

Du kan læse uddybende oplysninger om de enkelte punkter i Justitsministeriets faktaark her.

Du kan læse hele lovforlaget her 
 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19