Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


28-05-2014
Nye forbrugeraftaleregler pr. 13. juni 2014

Folketinget vedtog i december sidste år en ny, samlet forbrugeraftalelov, jf. lov nr. 1457 af 17. december 2013. De nye regler træder i kraft den 13. juni i år. Loven implementerer, sammen med ændringer i købeloven og forskellige andre love, jf. lov nr. 1460 af 17. december 2013, forbrugerrettighedsdirektivet og har overordnet til formål at sikre tidssvarende regler og en forbedret retsstilling for forbrugere særligt ved aftaler, der indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved fjernsalg, f.eks. salg over internettet eller pr. telefon.

 

Der er tale om væsentlige ændringer. For de erhvervsvirksomheder, herunder advokatvirksomheder, som rådgiver forbrugere, vil det kunne blive nødvendigt at tilpasse vilkår og hjemmesider for at opfylde lovens krav.

 

De nye regler omhandler overvejende øget oplysningspligt, fortrydelsesret og håndtering af returvarer. De væsentligste ændringer er på følgende områder:

 

Oplysningskravene ved indgåelse af forbrugeraftaler udbygges. Inden der indgås en aftale, skal den erhvervsdrivende give oplysninger om en række forhold. Det gælder f.eks. oplysning om tidsfrister og indholdet af en eventuel fortrydelsesret på et varigt medium.

 

Der indføres oplysningspligt ved indgåelse af alle forbrugeraftaler i modsætning til i dag, hvor der kun er oplysningspligt i forbindelse med fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Der skal bl.a. på en klar og forståelig måde oplyses om tjenesteydelsens vigtigste egenskaber, den erhvervsdrivendes identitet og vilkår om betaling. Dette gælder dog ikke ved aftaler indgået på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis oplysningerne allerede tydeligt fremgår af sammenhængen.

 

Ved fjernsalgsaftaler eller aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted skal oplysningerne gives på dansk, hvis den erhvervsdrivende har markedsført varen eller tjenesteydelsen på dansk, og hvis forbrugeren ikke har givet udtrykkeligt samtykke til at modtage oplysningerne på et andet sprog.

 

Forbrugerens adgang til at benytte sig af fortrydelsesretten udvides på en række områder. Forbrugerens frist for at fortryde sit køb forlænges fra tre til 12 måneder, hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst om fortrydelsesretten.

 

Det almindelige opsigelsesvarsel i forbrugeraftaler må ikke være længere end en måned plus løbende måned. 

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>