Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


02-06-2014
Nye regler for revisorer

I efteråret 2011 fremsatte Kommissionen to forslag, der havde til hensigt gennemføre en gennemgribende reform af reglerne om lovpligtig revision. Dels en forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden – Public Interest Entities (PIE), dels et direktiv om ændring af revisionsdirektivet. Rådet har den 16. april 2014 – efter at forslagene er blevet behandlet og ændret af Europa-Parlamentet – vedtaget disse forslag i en mindre vidtgående form end de oprindeligt fremsatte. De nye regler, der blev offentliggjort den 27. maj 2014, får som hovedregel virkning fra 17. juni 2016, hvor lovpligtig revision bliver reguleret i forordningen fsva. PIE´ere og i revisionsdirektivet for alle andre virksomheder – dvs. at revisorloven skal ændres inden 17. juni 2016. Reformen har til hensigt at forbedre kvaliteten af revisionen og genskabe investorernes tillid til finansielle oplysninger, der er en vigtig bestanddel for fremtidige investeringer og økonomisk vækst. De vigtigste mål med reformen er 1) at yderligere præcisere den lovpligtige revisors rolle, 2) at styrke revisors uafhængighed og professionelle skepsis, 3) at lette grænseoverskridende levering af lovpligtige revisionsydelser i EU, 4) at bidrage til et mere dynamisk revisionsmarked i EU og 5) at forbedre tilsynet med revisorer og koordineringen af revisortilsynet af de kompetente myndigheder i EU. I forordningen er er der indsat et ”blacklist” over forskellige ikke-revisionsydelser, som revisor ikke må udføre for PIE-erklæringsklienter. Det drejer sig bl.a. om forskellige ydelser inden for skatteområdet og juridiske ydelser. Set ud fra advokatvirksomhedernes synsvinkel er disse regler særligt interessante. Det samme gælder forordningens regler om, hvor stor en del af det samlede honorar til revisionsvirksomheden, som ikke-revisionsydelser må udgøre. Begge disse tiltag må forventes at få indflydelse på de nuværende forretningsmodeller i revisorbranchen, hvor en blanding af revision og rådgivning til samme kunder i dag er meget udbredt. De nye regler har således bl.a. til formål at føre til en mere lige konkurrence mellem revisorer og andre rådgivere, f.eks. advokater, når det gælder udbud af rådgivningsopgaver.

Du kan se forordning 537/2014 og direktiv 2014/56 om ændring af direktiv 2006/43/EF her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19