Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


02-06-2014
Digital tinglysning: Forældelsesfristen i erstatningssager er forlænget

Folketingets Finansudvalg har netop tiltrådt et aktstykke, der betyder, ”at der i sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tingslysningssystem ikke vil blive påberåbt, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2014. Endvidere vil det ikke blive påberåbt, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2014, skulle have været fremsat tidligere”. Det fremgår endvidere af aktstykket, ”at tekstanmærkning nr. 114 på finanslovsforslaget for 2015 vil være justeret mhp. at sikre, at forældelse heller ikke

påberåbes i perioden fra den 1. januar 2015 og frem til 1. juni 2016”.

 

Du kan læse hele aktstykket her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19