Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


19-06-2014
LinkedIn-guide til internationale nyheder

 

En god måde at få adgang til mange spændende internationale nyheder er ved at deltage i grupper på LinkedIn. Du kan deltage i grupper, som favner dit fagområde, eller du kan vælge grupper, som omhandler international markedsudvikling i branchen. Sidstnævnte vil være i fokus i det følgende.

 

Først og fremmest er det altid en god idé at være en del af Danske Advokaters egen lukkede gruppe – her kan du se nyheder og deltage i diskussioner. Du kan også følge vores side, som er offentlig.

Derudover kan du følge den nye PS blog, som beskæftiger sig med forretningsudvikling i advokatbranchen.

 

Mange af grupperne er private, hvilket betyder, at du skal klikke på ”tilmeld dig” og godkendes, før du kan se indholdet af grupperne.

 

Law Society Gazette

Er en stor gruppe, som lægger op til drøftelser af indholdet i magasinet Law Society Gazette, som er medlemsbladet for Advokatsamfundet i England og Wales.  Her er der diskussioner om alt fra retshjælp til markedssituationen i Canada.


Legal Marketing

Er en stor gruppe for de, som arbejder med eller interesserer sig for marketing og forretningsudvikling i advokatbranchen. Der lægges op til diskussioner og netværk på tværs af professioner og landegrænser. Emnerne omfatter klientpleje, CRM, business-udviklingsstrategi, branding, kampagner, differentiering og markedspositionering.

 

Legal Innovation

Er en mellemstor gruppe, som arbejder med at fremme innovationen i advokatbranchen. Her er videndeling og idégenerering i fokus. Gruppen er dannet med hjælp fra The College og Law Practice Management.

 

Law Practice Management

Er en stor gruppe for advokater og andre fagfolk, der interesserer sig for ledelse af advokatvirksomheder inden for teknologi, markedsføring og finansiering.

 

Law Firm Business Development Forum

Er en mellemstor gruppe, der udspringer fra ALM Events' Law Firm Business Development Leadership Forum, hvilket er en konference designet til at opfylde de høje krav, som fagfolk og partnere står over som følge af udviklingen erhvervslivet.

 

Successful Small Law Firms

Er et mindre forum rettet mod mindre advokatvirksomheder. Her diskuteres primært forskellige blog-indlæg.

ofa
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>