Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


18-06-2014
Nye momsregler om omvendt betalingspligt for mobiltelefoner m.v.

Fra 1. juli 2014 kommer der nye momsregler om omvendt betalingspligt for bl.a. mobiltelefoner, tablets og bærbare computere. Det betyder, at det er købervirksomheden – og ikke som normalt  sælger  – der skal afregne momsen. Fakturaen fra sælger skal udstedes uden moms, og der skal være en påtegning på fakturaen  om, at  det er køberen, der skal afregne momsen.

 

Advokatvirksomheder, der fra 1. juli 2014 køber mobiltelefoner, tablets og bærbare computere fra andre danske virksomheder, skal derfor selv beregne moms af værdien af købet og angive den i momsangivelsens rubrik for salgsmoms. Den beregnede moms kan advokatvirksomheder fratrække i momsangivelsens rubrik for købsmoms efter de sædvanlige regler, hvorfor der i de fleste tilfælde vil være tale om to regnskabsmæssige posteringer – et »plus« og et »minus« – som tilsammen betyder, at den beregnede moms bliver neutral for advokatvirksomheder med fuld fradragsret. SKAT stiller krav om, at der sker separat bogføring af indenlandsk køb med omvendt betalingspligt.

 

Reglerne om omvendt betalingspligt gælder dog ikke salg fra momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning udelukkende eller overvejende sker til private forbrugere – dvs. at køb af mobiltelefoner m.v. fra detailhandelsvirksomheder ikke er omfattet af omvendt betalingspligt.

 

De nye regler har til formål at forhindre momskarusselsvig.

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>