Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

På et pressemøde torsdag den 6. november præsenterede Skatteminister Benny Engelbrecht rapporten ”Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse”. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Skatteministeriet og en række organisationer, herunder Danske Advokater. I rapporten fremlægges fem anbefalinger til grænseoverskridende skatterådgivning, som har fokus på vigtige opmærksomhedspunkter for rådgiveren. Samtidig slås det fast i rapporten, at en fortsat professionel og kvalificeret skatterådgivning har en særdeles positiv betydning for erhvervslivet og konkurrenceevnen og styrker Danmarks tiltrækningsevne for udenlandsk arbejdskraft.

06-11-2014
Ny rapport skal styrke skatterådgivning

På et pressemøde torsdag den 6. november præsenterede Skatteminister Benny Engelbrecht rapporten ”Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse”. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Skatteministeriet og en række organisationer, herunder Danske Advokater.

 

I rapporten fremlægges fem anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning, som har fokus på vigtige opmærksomhedspunkter for rådgiveren. Samtidig slås det fast i rapporten, at en fortsat professionel og kvalificeret skatterådgivning har en særdeles positiv betydning for erhvervslivet og konkurrenceevnen og styrker Danmarks tiltrækningsevne for udenlandsk arbejdskraft.

 

Danske Advokaters adm. direktør, Paul Mollerup, mener, at anbefalingerne tjener som en god påmindelse for foreningens medlemmer, men fremhæver samtidig, at det er uorganiserede skatterådgivere, som arbejder med en decideret ”anløben forretningsmodel”, som har et særligt behov for at kende anbefalingerne. ”Jeg håber derfor, at anbefalingerne også når disse rådgivere”, udtaler Paul Mollerup.

 

De fem anbefalinger er:

  • Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed.
  • Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande.
  • Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages.
  • Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering, afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.
  • Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

Du kan læse hele rapporten her.

Kontakt Paul Mollerup for uddybende spørgsmål.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies