Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Erhvervs- og vækstministeren har netop fremsat lovforslag L 164 til ny udbudslov. Det meget omtalte forslag sætter nye rammer for udbud. Den nye lov er helt central for erhvervsadvokater og deres klienter. Forslaget til Danmarks første udbudslov samler en række af reglerne om udbud ét sted og implementerer samtidig EU’s nye udbudsdirektiv. Formålet er at få skabt de bedst mulige rammer for, at offentlige indkøb kan foregå effektivt og hensigtsmæssigt og med lavest mulige transaktionsomkostninger for både erhvervsliv og myndigheder. Loven skal først og fremmest sikre korrekt implementering af det nye udbudsdirektiv, som blev endeligt vedtaget i EU-regi i 2014. Loven vil indeholde regulering af en række forhold ud over udbudsdirektivets minimumsregulering. Regeringens mål har bl.a. været at sikre større klarhed og fleksibilitet end de nugældende regler. Loven vil også regulere det nye light-regime, dialog med markedet, innovation og forhandling.

23-03-2015
Lovforslag om udbudslov er nu fremsat

Erhvervs- og vækstministeren har netop fremsat lovforslag L 164 til ny udbudslov. Det meget omtalte forslag sætter nye rammer for udbud. Den nye lov er helt central for erhvervsadvokater og deres klienter.

 

Forslaget til Danmarks første udbudslov samler en række af reglerne om udbud ét sted og implementerer samtidig EU’s nye udbudsdirektiv. Formålet er at få skabt de bedst mulige rammer for, at offentlige indkøb kan foregå effektivt og hensigtsmæssigt og med lavest mulige transaktionsomkostninger for både erhvervsliv og myndigheder. Loven skal først og fremmest sikre korrekt implementering af det nye udbudsdirektiv, som blev endeligt vedtaget i EU-regi i 2014. Loven vil indeholde regulering af en række forhold ud over udbudsdirektivets minimumsregulering. Regeringens mål har bl.a. været at sikre større klarhed og fleksibilitet end de nugældende regler. Loven vil også regulere det nye light-regime, dialog med markedet, innovation og forhandling.

 

Den 26. marts 2015, kl 9.00 – 16.30, vil du på kurset ’Den nye danske udbudslov’ i København blive sat ind i de nye regler af advokaterne Claus Berg og Henrik Peytz, som begge har arbejdet indgående forslaget. Efter kurset har du indsigt i de nye regler, så du bedre kan navigere i de muligheder og begrænsninger, der ligger i dem. Den nye danske udbudslov skal træde i kraft den 1. oktober 2015.

Tilmeld dig her

 

Den 23. april 2015, kl 9.00 – 16.30, har du chancen igen på kurset ’Introduktion til udbudsretten’ i København, hvor de samme undervisere giver en grundlæggende indføring i principperne for udbud og lovforslaget L 164.

Tilmeld dig her

 

Du har også muligheden for en 3-timers gennemgang af udbudsloven på FAGDAGENE den 1. oktober 2015 kl. 12.30 til 15.00, hvor advokat Jens Bødtcher-Hansen.

Tilmeld dig fagdagskurset her

hpa
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>