Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokaters har biinterveneret i et kæremål, der handler om, hvorvidt tilkendte sagsomkostninger til et forsikringsselskab skal tillægges moms eller ej. Den bagvedliggende sag drejer sig om en person, der havde en tvist med et forsikringsselskab. Tvisten blev forligt, og byretten tilkendte i den forbindelse sagsomkostninger til forsikringsselskabet – men uden moms – selv om selskabet havde oplyst, at det ikke var momsregistreret. Forsikringsselskabet, der var repræsenteret af sin egen ansatte advokat, kærede denne afgørelse til Østre Landsret, da man var uenig i, at de tilkendte sagsomkostninger ikke skulle tillægges moms. Danske Advokater biintervenerede ved advokat Robert Mikelsons og fik medhold i, at der ikke skulle tillægges moms, da selskabet ikke havde nogen udgift til moms. Efterfølgende blev spørgsmålet indbragt for Højesteret, der netop har stadfæstet Østre Landsrets kendelse, og det glæder bestyrelsesmedlem i Danske Advokater, Karsten Høj, der repræsenterer privatpersonen i den konkrete sag.

10-04-2015
Slut med momstillæg på sagsomkostninger til momsfritagne

Danske Advokaters har biinterveneret i et kæremål, der handler om, hvorvidt tilkendte sagsomkostninger til et forsikringsselskab skal tillægges moms eller ej. Den bagvedliggende sag drejer sig om en person, der havde en tvist med et forsikringsselskab. Tvisten blev forligt, og byretten tilkendte i den forbindelse sagsomkostninger til forsikringsselskabet – men uden moms – selv om selskabet havde oplyst, at det ikke var momsregistreret. Forsikringsselskabet, der var repræsenteret af sin egen ansatte advokat, kærede denne afgørelse til Østre Landsret, da man var uenig i, at de tilkendte sagsomkostninger ikke skulle tillægges moms. Danske Advokater biintervenerede ved advokat Robert Mikelsons og fik medhold i, at der ikke skulle tillægges moms, da selskabet ikke havde nogen udgift til moms. Efterfølgende blev spørgsmålet indbragt for Højesteret, der netop har stadfæstet Østre Landsrets kendelse, og det glæder bestyrelsesmedlem i Danske Advokater, Karsten Høj, der repræsenterer privatpersonen i den konkrete sag.

 

”Jeg har i flere år kæmpet mod den uretfærdighed, at en privat klient, der taber en sag, har skullet betale 25 procent ekstra til dækning af en udgift til moms, der ikke eksisterer”, understreger han.

 

Formanden for Danske Advokater, Lotte Eskesen, kalder kendelsen principiel og mener, at den kan få betydning for et stort antal sager:

 

”Det er en vigtig sejr for branchen. Kompensation for udgifter, man ikke har haft, kan nemlig være et argument for forsikringsselskaber og organisationer på arbejdsmarkedet for at betjene sig af interne advokater i stedet for at gå til eksterne advokatfirmaer. Nu har vi fået sikret, at konkurrencen bliver fair, således at momsfritagne forsikringsselskaber, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og lignende ikke kan få tilkendt moms på sagsomkostninger, når de er repræsenteret af deres egne ansatte advokater”, påpeger hun.

Du kan læse hele kendelsen her

 

Sagen har også være omtalt i pressen.

Læs mere her

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19