Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Berlingske bragte den 4. maj 2015 nedenstående indlæg af Danske Advokaters adm. direktør, Paul Mollerup. I Berlingske 25. april slog FSR - Danske Revisorers administrerende direktør til lyd for, at revisorer også skal kunne fungere som kuratorer og faste medhjælpere ved skifteretterne. Jeg synes sådan set, at artiklerne indeholdt en række gode grunde til, at det langt overvejende er advokater, der bliver udpeget, men lad mig slå helt fast: Markedet er allerede frit. Der står intet i konkursloven om, at kurator skal være advokat.

04-05-2015
Gode grunde til at kurator er advokat

Berlingske bragte den 4. maj 2015 nedenstående indlæg af Danske Advokaters adm. direktør, Paul Mollerup.

I Berlingske 25. april slog FSR - Danske Revisorers administrerende direktør til lyd for, at revisorer også skal kunne fungere som kuratorer og faste medhjælpere ved skifteretterne. Jeg synes sådan set, at artiklerne indeholdt en række gode grunde til, at det langt overvejende er advokater, der bliver udpeget, men lad mig slå helt fast: Markedet er allerede frit. Der står intet i konkursloven om, at kurator skal være advokat.

Som for mange andre forretningsområder er det altså op til de virksomheder, der ønsker at virke på det marked at overbevise kunderne om, at de har de kompetencer og den markedsindsigt, der skal til for at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde for kunderne. Det har revisorerne ikke hidtil formået. Sandsynligvis fordi de i kraft af deres uddannelse og erfaring er gode til noget andet, men ikke til dette.

Som kurator skal man have kendskab til retsreglerne på en lang række områder og samtidig have kendskab til, hvordan konflikter løses - herunder gennem retssagsarbejde.

Fundamentet i en bobehandling er og bliver juridisk, og det er advokater nu engang bedre til end revisorer. Hvis der er behov for anden sagkyndig bistand, kan kurator antage en sådan i medfør af konkursloven.

Systemet med faste medhjælpere ved skifteretterne er netop baseret på, at man trækker på en begrænset kreds af kuratorer, for at »sikre, at de faste kuratorer og medhjælpere skal udføre deres hverv med høj kvalitet, stor effektivitet og til en rimelig pris Disse hensyn kan navnlig tilgodeses, såfremt de involverede får tildelt et større antal boer. Herved kan der opnås en række stordriftsfordele, samtidig med at omkostningerne ved behandlingen af boer kan reduceres«, som det hedder i en rapport fra 2013 fra et udvalg nedsat af Sø-og Handelsretten, der skulle se på deres kurator-/ medhjælperordning.

Tillad mig til sidst at slå en »medieand« ihjel. I artiklen sammenkædes advokaternes rolle som kuratorer med det væsentlige fald i antallet af boer, hvor der efter bobehandlingen er midler tilbage til kreditorerne. Faldet i antal boer, hvor der efter bobehandlingen er midler tilbage til kreditorerne, skyldes - ud over finanskrisen - helt overvejende en lovændring, der tillod de finansielle institutioner at tage pant i snart sagt alle en virksomheds aktiver som sikkerhed for lån.

Fra advokatside advarede vi dengang om, at systemet med virksomhedspant ville betyde langt flere tilfælde, hvor et bo bliver tømt for værdier allerede, når pengeinstitutterne udnytter deres forret til at hæve virksomhedspanten.

Når bankerne har taget deres, er der ikke mere tilbage. En anden væsentlig grund er, at en stor del af boerne er tvangsopløsninger, hvor der aldrig har været aktiver.

Så skulle den and forhåbentlig være død og begravet.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19