Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske selskaber skal registrere deres ejerforhold i Ejerregisteret senest den 15. juni 2015. Registreringen gælder for alle nye og eksisterende A/S, P/S, ApS og IVS. Ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet, skal registreres i det nye Ejerregister, der åbnes for offentligheden den 15. juni. Det er selskabets forpligtelse og ansvar at registrere deres ejere i Ejerregisteret. Oprettelsen af Ejerregisteret er en del af selskabsloven fra 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

04-05-2015
Husk registrering i Ejerregisteret!

Danske selskaber skal registrere deres ejerforhold i Ejerregisteret senest den 15. juni 2015. Registreringen gælder for alle nye og eksisterende A/S, P/S, ApS og IVS. Ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet, skal registreres i det nye Ejerregister, der åbnes for offentligheden den 15. juni. Det er selskabets forpligtelse og ansvar at registrere deres ejere i Ejerregisteret.

 

Oprettelsen af Ejerregisteret er en del af selskabsloven fra 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

Du kan se mere om Ejerregisteret her.

 

Danske Advokater afholder den 20. maj et online kursus om Ejerregisteret, hvor man får en gennemgang af indberetningspligten, en demonstration af det nye IT-system, ligesom man får mulighed for gennem nogle konkrete øvelser at blive fortrolig med indberetningen.

Du kan se mere her, hvor der også er mulighed for tilmelding. 

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>